Mobilitat.eu “Si has de marxar, fes-ho en condicions”, projecte d’informació i recursos per als treballadors que marxen a l’estranger

mobilitat-eu

La UGT de Catalunya, en col·laboració amb l’Ajuntament de Barcelona, ofereix una web de recursos i seminaris informatius per als treballadors i les treballadores que decideixen emigrar

La UGT de Catalunya ha posat en marxa el projecte “Si has de marxar, fes-ho en condicions”, sorgit de la col·laboració amb l’Ajuntament de Barcelona, per oferir informació i recursos als cada cop més treballadors i treballadores -especialment joves- que decideixen emigrar per les dificultats i la precarietat que troben al nostre mercat de treball.

Des del nostre sindicat hem denunciat reiteradament la fuga de capital humà que està patint el nostre país i l’Estat espanyol, especialment de gent jove formada, com a conseqüència dels alts índexs d’atur (a Catalunya se situa en el 24,5% i en el cas de la gent jove en un 52,7%), però també de la precarietat laboral: alta temporalitat, subocupació (feines per sota del nivell de formació), baixos salaris, etc. Per aturar aquesta sagnia de treballadors que es veuen obligats a emigrar, reivindiquem, entre d’altres, polítiques de reactivació econòmica que serveixin per crear ocupació –i no polítiques d’austeritat extrema i de retallades de serveis públics, com fins ara, que només han fet que l’economia es contregui encara més-; la retirada de la reforma laboral, que ha provocat un allau d’expedients de regulació d’ocupació, un augment dels acomiadaments i uns quants passos enrere en quant als drets laborals dels treballadors i les treballadores; un canvi de model productiu per deixar de ser un país que competeix en mà d’obra barata, i que l’Administració inverteixi més recursos econòmics i humans per fer que el Servei d’Ocupació de Catalunya funcioni correctament.

Com demostren les dades, l’emigració de catalans i de barcelonins en busca de millors perspectives laborals i vitals és un fet i no podem quedar impassibles davant d’aquesta evidència; per això hem creat el projecte “Si has de marxar, fes-ho en condicions”. La principal eina és la web www.mobilitat.eu, que incorpora informació sobre treballar i estudiar a l’estranger a través dels següents apartats:

  •  Què cal saber? Documentació, sanitat, Seguretat Social, prestacions per desocupació, reconeixement de titulacions…
  •  Oportunitats. Programes que ofereixen opcions per treballar i estudiar a l’estranger, com l’Eurodissea, Leonardo Da Vinci, Servei de Voluntariat Europeu o Erasmus Entrepreneurs.
  •  Notícies.
  •  Experiències.
  •   FAQ.
  •  Enllaços d’interès.

Aquest portal no pretén ser un servei d’ocupació ni promoure la mobilitat com a solució als problemes del mercat laboral al nostre país, sinó donar suport a aquelles persones que han pres la decisió de marxar, oferint-los la informació bàsica a tenir en compte abans d’iniciar el viatge i recomanacions sobre la millor manera de fer front a aquest repte.

El projecte també inclou seminaris informatius en col·laboració amb l’Avalot – Joves de la UGT de Catalunya, l’Associació d’Ajuda Mútua d’Immigrants a Catalunya (AMIC – UGT de Catalunya) i la Confederació de Treballadors Autònoms de Catalunya (CTAC – UGT de Catalunya). Ja s’ha realitzat un primer grup de tallers i després de l’estiu se n’organitzaran més.

Taula: catalans i barcelonins residents a l’estranger 2009 – 2013

 

2009

2010

2011

2012

2013

Catalans 15-34 anys

35.547

39.465

42.082

45.977

50.640

Barcelonins 15-34 anys

19.193

21.614

23.444

25.669

28.016

Total catalans

144.002

156.400

170.909

185.848

203.250

Total barcelonins

75.425

82.547

90.543

98.236

106.129

Font: Elaboració pròpia a partir de dades extretes de l’IDESCAT.

Total joves catalans que han marxat en el darrer any: 4.663. En els darrers 4 anys: 15.083. L’increment des del 2009 ha estat del 42,4%.

Total joves barcelonins que han marxat en el darrer any: 2.347. En els darrers 4 anys: 8.823. L’increment des del 2009 ha estat del 46%.

Total catalans que han marxat en el darrer any: 17.402. En els darrers 4 anys: 59.248. L’increment des del 2009 ha estat del 41,1%.

Total barcelonins que han marxat en el darrer any: 7.893. En els darrers 4 anys: 30.704. L’increment des del 2009 ha estat del 40,7%.

 

Comments are closed.