Mosso/mossa de magatzem a Mercabarna, 60 hores setmanals

infojobsLa UGT de Catalunya i l’Avalot denuncien davant de la Inspecció de Treball l’empresa anunciant, l’ETT Eurofirms Group, i el portal que la publica, Infojobs

La UGT de Catalunya i l’Avalot-Joves de la UGT de Catalunya han denunciat aquest matí davant la Inspecció de Treball una oferta publicada el passat 28 d’abril en la borsa de treball privada online Infojobs. El portal publicava una oferta de feina de l’empresa de treball temporal Eurofirms Group, S.L.U, que cercava un mosso/a de magatzem per a Mercabarna, per a realitzar funcions com càrrega i descàrrega de camions, ubicació de gènere, preparació de comandes, organització del magatzem, etc.

Les condicions de treball ofertades per Eurofirms Group, i publicades al portal Infojobs, són de “60 hores setmanals de treball”, especificant que d’aquestes seran “14 hores nocturnes de diumenge a dilluns i de 10 hores diàries de treball de dimarts a divendres”.

La demanda que hem presentat aquest matí a la Inspecció de Treball fa constar que aquesta oferta vulnera els següents drets laborals:

  • Duració de la jornada (article 34.1 de l’Estatut dels Treballadors): a banda de ser pactada en convenis laborals o contractes de treball, ha de ser d’una durada màxima de la jornada ordinària de quaranta hores setmanals de treball efectiu de mitjana.
  • Distribució de la jornada (article 34.2 ET): tot i que l’empresa pot distribuir de manera irregular al llarg de l’any el 10% de la jornada de treball, aquesta distribució haurà de respectar, en tot cas, els períodes mínims de descans diaris i setmanals.
  • Treball efectiu (article 34.36 ET): el nombre d’hores ordinàries de treball efectiu no pot ser superior a nou hores diàries.
  • Jornada de treball nocturn (article 36.1 ET): no es poden excedir les vuit hores diàries de mitjana, en un període de referència de quinze dies.
  • Descans setmanal, festes i permisos: els treballadors tenen dret a un descans mínim setmanal, acumulable per períodes de fins a catorze dies, de dia i mig ininterromput que, com a regla general, ha de comprendre la tarda del dissabte o, si escau, el matí del dilluns i el dia complet del diumenge.

Aquesta oferta laboral és, a més, paradoxal amb la filosofia que vol exhibir Eurofirms Group, que es vanta en el seu lema (‘People First’) de prioritzar les persones.

La UGT de Catalunya i l’Avalot denuncien tant a Eurofirms ETT, en els termes manifestats en l’exposició dels fets, i a Infojobs, S.A , com a plataforma d’exposició i copartícip d’aquests fets, amb l’objectiu que la Inspecció estudiï els fets denunciats, aixequi acta de les infraccions i dicti una resolució sancionadora que obligui ambdues empreses a ajustar-se a dret.

Així mateix, des de la UGT de Catalunya seguirem amatents dels anuncis fraudulents, i continuarem denunciant tant les empreses que ofereixen aquestes condicions com els portals que els publiquin.

Comments are closed.