Multades a Catalunya 700 empreses en un any per tenir ‘sense papers’

elperiodico.gif La Delegació del Govern a Catalunya va imposar durant el 2007 "sancions molt greus" a 697 empreses catalanes per infraccions en matèria d’estrangeria. Entre aquestes irregularitats, detectades per la inspecció de treball, figuren "la promoció de la immigració clandestina i la contractació de treballadors estrangers sense que tinguin la corresponent autorització de treball". Aquestes infraccions estan sancionades amb 6.000 euros per cada treballador que estigui en situació irregular.

A més es van imposar 36 sancions a ciutadans estrangers per "infraccions greus" com ara la residència irregular a Espanya o treballar sense el corresponent per- mís. A aquestes s’hi ha de sumar 32 multes per infraccions lleus com el retard en la renovació. En total, la quantia de les sancions imposades durant el 2007 va pujar a 6.240.000 euros, dels quals un 99% van correspondre a les multes a les empreses.

Comments are closed.