Mútua de Previsió Social

És la mutualitat de previsió social creada per la UGT de Catalunya, que cobreix les pèrdues salarials que pateixen els afiliats i afiliades quan participen en vagues convocades pel sindicat.

Qui pot ser mutualista?

Tots els afiliats de la UGT de Catalunya que estiguin al corrent de pagament de les quotes d’afiliació. 

 

Quines cobertures hi ha? 

 • Pèrdua d’Ingrés: 43,02  euros per dia de vaga amb un màxim de 10 dies per any.
 • Servei d’Assistència Jurídica Telefònica 24 hores. Telèfon 902 10 15 33.

 

Quins requisits calen per cobrar la prestació de pèrdua d’ingrés?

 • Dos anys d’antiguitat a la MPS i estar al corrent de pagament de la quota de la MPS.
 • Que la vaga hagi estat convocada i organitzada per la UGT.
 • S’ha d’haver proposat la mediació  que preveu el conveni col·lectiu (TLC o ASEC).
 • La vaga ha de ser de jornada completa i motivada per la negociació col·lectiva.
 • Presentar una nòmina on figuri el descompte salarial per haver participat a la vaga.
 • El dret a percebre la prestació prescriurà als 4 mesos de produir-se la vaga.

 

Què és el Servei d’Assitència Jurídica Telefònica?

 • Un servei telefònic que funciona 24 hores on un advocat et  resol qualsevol dubte o qüestió legal en l’àmbit mercantil, penal, civil. 
 • No són ateses les consultes en l’àmbit laboral per estar emparades pel Servei Jurídic de la UGT.
 • Telèfon de contacte: 902 10 15 33
 • Cobertura des del primer dia de ser mutualista.

 

Quina és la quota mutual i com es paga?

La quota anuall és de 10,91 euros i es paga en un únic rebut bancari. 

 

Inscriu-te: 

http://www.ugt.cat/afiliacio/cobertura-de-vaga/

 

Per qualsevol dubte, pots trucar-nos al tel: 933 046 859. Enviar-nos un fax: 933 046 878. O escriure’ns mps@catalunya.ugt.org.

Les vostres dades de caràcter personal s’incorporaran a un fitxer responsabilitat de la UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS DE CATALUNYA (UGT DE CATALUNYA).

Comments are closed.