Mutualitat de previsió social de la UGT de Catalunya, a prima fixa, en liquidació

La MPS de la UGT de Catalunya INFORMA a tots els seus mutualistes i altres persones interessades, que la Entitat es troba en el procés de dissolució i liquidació aprovat per resolució de data 28 de maig de 2015 emès per la Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor del Departament d’Economia i Coneixement de la
Generalitat de Catalunya.

Dins de l’esmentat procés s’ha procedit al cessament de tota activitat com a Entitat asseguradora, estant tutelat el mateix per la Generalitat i realitzant en la actualitat totes aquelles actuacions necessàries, tendents a la liquidació definitiva de la MPS, dins dels plaços legals establerts.

Per qualsevol informació addicional que desitgin podran adreçar-se a la oficina de la MPS cita a la Rambla de Santa Mònica, 10 primera planta de Barcelona, en horari de 9 a 14 hores i de 15 a 18 hores, de dilluns a dijous. O al telèfon 93.304.68.59 o al Email mps@catalunya.ugt.org , on li facilitarem tota la informació que es demani, prèvia identificació mitjançant DNI, de conformitat en lo disposat en l’article 12.8.1.b del Decret 297/2003 de 4 de novembre.

Comments are closed.