No a la privatització del Parc d’Habitatges Socials

promocio-montgatDavant la manifestació del Govern de la Generalitat sobre la realització d’un estudi per privatitzar el parc d’habitatges socials propietat de l’INCASOL, Justícia i Pau, L’OCUC, la UGT de Catalunya i CCOO de Catalunya, entitats integrants de la Plataforma pel Dret a l’Habitatge Digne, fent pública la nostra oposició a qualsevol privatització d’habitatges socials, reclamem un fons social d’habitatges de lloguer amb els habitatges buits de les entitats financeres.

En un moment en el qual la Plataforma ha iniciat una campanya, que va fer pública el passat mes de juliol mitjançant un Manifest i a la qual s’hi han adherit la majoria de les entitats socials, per demanar al Govern de la Generalitat i al Parlament de Catalunya la creació d’un Fons Social d’Habitatges i el lloguer forçós del habitatges buits propietat de les entitats financeres, amb la finalitat de garantir un habitatge digne a les persones que no poden accedir a un habitatge del mercat lliure, el Govern de la Generalitat va en direcció contrària, pretenent vendre el parc públic existent a Catalunya a fons d’inversió especulatius que es regeixen per les lleis del lliure mercat.

Les entitats que conformem la Plataforma i la majoria d’entitats socials que s’han adherit a la campanya formem part del Pacte Nacional per a l’Habitatge, per aquest motiu, exigim la seva convocatòria amb caràcter d’urgència. El Govern de la Generalitat no pot decidir tot sol en relació a un tema social cabdal, que s’ha de debatre en el si d’un òrgan que ell mateix va crear i que té, entre d’altres, la finalitat de garantir el dret a l’habitatge de les persones amb dificultats econòmiques i/o en situacions de precarietat.

Comments are closed.