No hi ha maltractaments a menors als centres de DGAIA

logo-gencat-dgaiaLa UGT lamenta que la consellera Bassa no surti a defensar els treballadors i les treballadores dels centres de menors

Amb motiu de les darreres notícies publicades a diferents mitjans de comunicació sobre presumptes actuacions desproporcionades a diferents centres de menors pertanyents a DGAIA, des de la UGT volem deixar constància del següent:

  • En cap cas podem parlar de maltractaments als centres. Les mesures correctores s’apliquen sempre amb el vistiplau de la direcció del centre i de DGAIA. Els centres estan supervisats per inspeccions de la pròpia DGAIA i per la Fiscalia de Menors.  Els treballadors públics estem sotmesos a un règim disciplinari exigent i cas que d’una actuació irregular en derivessin possibles responsabilitats penals, el treballador/a responsable seria sotmès a judici com qualsevol altre ciutadà en un estat de dret
  • L’encàrrec fonamental que reben els centres és garantir la seguretat i un desenvolupament educatiu integral  que substitueixi la unitat familiar. La tasca de l’educadora i l’educador és  ser un model educatiu per als nens i joves que viuen als centres. La realitat de la majoria dels centres que atenen joves tutelats, però, és que molts d’aquests presenten entre d’altres mancances, trastorns de conducta greus, malalties mentals diverses, manca d’habilitats socials bàsiques, conductes delinqüencials, dèficits en el seu desenvolupament emocional com a conseqüència de l’abandonament familiar que han patit, etc.
  • D’aquest encàrrec i d’aquesta realitat en deriven situacions de conflicte que, massa sovint, deriven en expressions de violència. Violència del noi/a ingressat contra si mateix, violència entre els nois i noies ingressats, violència d’aquests nois contra els professionals dels centres i destrosses a les instal·lacions. Per evitar mals majors cal fer, més sovint del que voldríem, contencions físiques, i cal separar del grup a aquell noi o noia que ha provocat la situació violenta, per seguretat i en compliment de la nostra tasca.
  • Aquesta dinàmica s’ha anat agreujant dia rere dia als centres. Només pel que fa a les agressions rebudes per professionals als centres propis de la DGAIA (11 centres) hem passat de 45 agressions el 2013 a 135 el 2015 (aquestes són les que s’han comunicat al servei de prevenció de riscos laborals, la realitat és que hi ha moltes més). No disposem de dades pel que fa als centres col·laboradors i de gestió delegada que també depenen de DGAIA, però ens consta que el volum d’agressions que pateixen els professionals també és molt alt. La UGT ho hem comunicat repetidament a l’Administració i hem fet propostes per tal de revertir la situació. Ens hem ofert també a trobar solucions consensuades amb els professionals amb l’objectiu d’acabar amb aquest clima de violència als centres. No hem rebut cap resposta.

Calen solucions de veritat en forma de recursos adients per garantir un bon servei a la població atesa. Cal una major implicació de la DGAIA per tal d’aturar l’espiral d’agressions producte de les característiques de la població atesa. Cal un treball transversal d’aquestes situacions que implicarien als departaments de Salut i de Justícia, com a mínim. Calen instal·lacions pensades per a les persones que cal atendre. Moltes d’aquestes propostes també es troben recollides a l’informe presentat pel Síndic de Greuges.

Però mentre aquestes solucions de veritat arriben, els educadors i les educadores continuem trobant-nos  cada dia amb aquesta realitat, amb el desgast físic, psíquic i emocional que això suposa i amb una resposta pràcticament nul·la de l’Administració.

La nostra tasca sindical continuarà sent abordar els greus problemes que ens trobem als centre d’infància i adolescència, però el que no podem tolerar és que es posi en dubte la nostra tasca professional i que la ciutadania pugui arribar a pensar que als centres  es produeixen actuacions que no van encaminades a garantir la seguretat i el benestar dels infants i joves que atenem.

Aquesta defensa del col·lectiu professional no hauria d’arribar només de les organitzacions sindicals, sinó també de la màxima responsable del nostre Departament. A hores d’ara i malgrat la gravetat de les acusacions contra els professionals del Departament, encara esperem que la consellera Dolors Bassa surti públicament a defensar la integritat i la professionalitat dels treballadors dels centres de menors.

Comments are closed.