Només el 38,1% de les persones amb discapacitat són actives laboralment

1 de cada 4 persones desocupades no rep cap tipus de prestació
Catalunya i Barcelona, líders en atur al mes de març
Catalunya continua la seva escalada particular i ja té més persones registrades a les llistes de l’atur que mai. Aquest mes ha estat la comunitat autònoma que ha registrat més persones noves a l’atur. Durant aquest mes de març, ha registrat un increment de 8.658 persones desocupades, situant la xifra de persones inscrites a les llistes de l’atur en 611.269, el que representa un increment d’un 1,20% respecte l’any anterior. El que semblava impossible està succeint, aquest any estem pitjor situació que l’any anterior.
Per províncies, respecte al mes anterior, Barcelona és la província on l’atur ha crescut més, concretament un 1,68%, seguida de Tarragona amb un increment d’un 1,19%, mentre que  a Girona i Lleida l’atur ha crescut de forma més sensible. En xifres absolutes, Barcelona ha estat la província de l’Estat que ha registrat més noves persones desocupades.
Respecte el mes anterior, l’atur entre els homes s’han incrementat un 1,36%, mentre que entre les dones ha crescut un 1,52%. Això es degut a que el sector que més ha patit aquest increment ha estat el de serveis, que acumula el 58% del total de noves persones desocupades. Hem de ressenyar que respecte a l’any anterior, mentre que els homes desocupats han disminuït un 0,49%, les dones desocupades s’han incrementat en un 3,35%.
Pel que fa a les persones joves, una vegada més han patit un increment per sobre de la mitjana i han augmentat un 5,17%, respecte al mes anterior. Entre les persones immigrants desocupades (141.854), l’atur s’ha incrementat en un 4,7% respecte al mateix mes de l’any anterior.
Segueix la mateixa tendència contractual: més temporals i menys indefinits
Pel que fa la contractació, s’han realitzat 178.035 nous contractes, 704 contractes més que al març de l’any passat. Tot i aquest mínim increment, seguim amb la mateixa tendència, menys indefinits i més temporals. De la totalitat de contractes signats aquest mes, un 13,08% han estat indefinits, un percentatge inferior que al registrat l’any passat (14,69%). Respecte a la contractació acumulada, s’han realitzat un 3,67% més de contractes respecte al mateix període de l’any anterior, però el contractes indefinits continuen disminuint.
El nivell de cobertura a Catalunya es troba sota mínims
El nivell de cobertura a Catalunya segueix en un nivell alarmant i aquest mes ha tingut un descens important. Concretament, només el 41,4% de persones desocupades rep la prestació contributiva, mentre que el nivell de cobertura total se situa en un 76,1%.
Valoració i propostes de la UGT de Catalunya
Des de la UGT de Catalunya estem molt preocupats per aquest inici d’any. Semblava impossible, però any esta registrant pitjor xifres que l’any anterior. Si busquem un perquè, la resposta es fàcil: la reforma laboral no funciona, no reduirà l’atur perquè no generà nous llocs de treball, l’únic que esta fent és incrementar l’atur i precaritzar el mercat de treball empitjorant les condicions de les persones treballadores que tenen un contracte estable i abaratint l’acomiadament.
Necessitem mesures que fomentin una ocupació de qualitat i que ens portin al tant necessari canvi de model productiu. Des de la UGT de Catalunya rebutgem de forma contundent qualsevol reforma que vagi dirigida a retallar, encara més, els drets de les persones que menys tenen.
Amb tot això, la UGT de Catalunya reclama:
Una reforma laboral justa i que contribueixi a crear més llocs de treball de qualitat, que ens ajudi a sortir d’aquesta crisi i que penalitzi aquells i aquelles que actuen de manera irresponsable tant en temps de crisi com en temps de bonança.
Reorganitzar la despesa total efectuada en polítiques actives d’ocupació, destinant més recursos a la formació i a la millora dels serveis públics d’ocupació i menys en bonificacions a les empreses.
Reforçar els serveis públics d’ocupació i millorar la seva intermediació en el mercat de treball, amb més personal i una major coordinació entre tots els agents que participen i gestionen les polítiques d’ocupació i no donar via lliure a les ETT o agencies de col•locació.
L’impuls als processos d’acreditació de competències professionals adquirides per la via de l’experiència professional.
Iniciar les accions de millora de l’ocupabilitat de les persones en situació d’atur que combinen actuacions d’orientació i formació per a l’ocupació, que contempla el Pla de xoc per l’ocupabilitat.
Una Llei de Formació Professional de Catalunya, la FP ha de ser el motor del canvi del nostre model productiu.
Fomentar de manera immediata l’accés de les persones en situació de desocupació a un itinerari formatiu.
Una millor distribució en el pagament d’impostos i implementar mesures per reduir el frau fiscal.
jobs

Una de cada quatre persones amb diversitat funcional registrades a l’atur porten més de dos anys sense trobar feina

La UGT de Catalunya reivindica que la crisi i les retallades no aturin la integració sociolaboral d’aquest col·lectiu

La UGT de Catalunya denuncia que les persones amb discapacitat són un dels col·lectius amb més baixa ocupació i amb una clara vulnerabilitat en el mercat de treball, situació que s’agreuja amb la greu situació econòmica i laboral del nostre país.

A l’informe “Les persones amb discapacitat i el mercat de treball a Catalunya”, elaborat pel nostre sindicat, s’analitza la situació de les persones amb discapacitat i s’avalua els avenços normatius que s’han realitzat durant el 2011. Així, les dades que destaquem:

  • Al voltant del 6% de les persones que viuen a Catalunya tenen una discapacitat.
  • El 4,8% de les persones amb edat de treballar que viuen a Catalunya són persones amb diversitat funcional.
  • El col·lectiu de persones amb discapacitat té una participació en el mercat de treball molt baixa, només el 38,1% són actius.
  • Una de cada quatre persones amb discapacitat registrades a l’atur porten més de 2 anys sense trobar una feina
  • La dificultat d’accedir i mantenir-se en el mercat laboral és patent en la seva baixa taxa d’ocupació i amb una taxa d’atur que duplica la mitjana del total de la població catalana.
  • El baix nivell de formació, una població activa envellida i una focalització en el sector serveis i en els llocs de treball no qualificats precaritzen encara més la seva situació en el mercat de treball.
  • L’accés al mercat de treball a partir del treball protegit és cada vegada més freqüent en les persones amb discapacitat.

Davant la commemoració del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat, la UGT de Catalunya instem els governs a no utilitzar la crisi com a excusa i que realitzin les polítiques i intervencions encaminades a aconseguir la plena igualtat i la integració real i efectiva de les persones amb diversitat funcional.

Per a la UGT de Catalunya les polítiques de discapacitat han d’estar orientades a l’accés a l’ocupació en el mercat ordinari, a la lluita contra la discriminació per raó de discapacitat, i a atendre a àmbits com la protecció social d’aquests treballadors, l’accés a l’educació, la seva formació, o fins i tot la política fiscal.

Comments are closed.