NOTA CONJUNTA DE LA MESA DE SALUT

sociosanitari

Els sindicats presents a la Mesa de Salut, de manera unitària, entenem que no es donen les condicions per continuar les converses iniciades a instancia del Departament d’Empresa i Ocupació
 
Reiteradament hem demanat la concreció de les mesures i com repercuteixen en els centres, en les plantilles i en les condicions laborals del personal.
 
La responsabilitat del que esta succeint als centres és del Govern que ha decidit no prioritzar els serveis sanitaris a l’hora de decidir com es reparteixen els pressupostos, i que ha provocat que empreses que es financen amb fons públics tinguin problemes de viabilitat.

Som conscients de la gravetat de la situació i de les dificultats econòmiques del país. Els professionals hem estat disposats a escoltar els plantejaments fets per les patronals de fer més sacrificis en les nostres condicions laborals si aquests haguessin estat útils a la societat i haguessin servit per consolidar el nostre model sanitari. Per això, hem estat disposats a negociar en base a la proposta de la patronal i a d’altres propostes que hem fet els sindicats, si es donaven una sèrie de garanties, la qual cosa no ha passat.

L’assoliment d’un acord per donar estabilitat al sector hauria d’haver garantit també que l’activitat assistencial es fes amb criteris de màxima qualitat, però fora de la Mesa s’estan produint fets que dificulten que aquí es pugui arribar a un acord.

Comments are closed.