Nota en relació a la informació apareguda a “El Periodico” sobre els habitatges socials de la UGT

En relació a la informació publicada avui per “El Periódico” sobre els habitatges de protecció oficial de la UGT de Catalunya, volem clarificar que:

  • Tal com reconeix la pròpia informació “cap dels documents analitzats permet sospitar que s’hagi comès cap tipus d’irregularitat”.
  • Confirmem, com ja vam explicar al diari, que els processos d’adjudicació dels pisos de la nostra cooperativa d’habitatge social es realitzen per sorteig i davant notari, i prèviament s’atorga una puntació als sol·licitants en funció dels anys que porten afiliats al sindicat i en llista d’espera per optar a un pis. I tots els adjudicataris compleixen estrictament amb cadascun dels requisits que marca la llei.
  • La cooperativa d’habitatge social de la UGT de Catalunya ha lliurat des de la seva creació fa quinze anys més de 3.500 pisos a treballadors i treballadores.

Comments are closed.