Nou conveni col·lectiu per a la plantilla d’AGBAR

tractament-aigues

L’acord inclou un ERO per a 194 llocs de treball, amb prejubilacions i baixes incentivades, i un nou pla de pensions

El comitè intercentres d’Aigües de Barcelona, ha signat l’acord definitiu que posa fi al conflicte plantejat des de fa uns mesos a la companyia. El pacte inclou un Expedient de Regulació d’Ocupació i un nou pla de pensions per als treballadors d’AGBAR.

Els termes d’ambdós acords s’han signat sota el paraigues d’un nou conveni col·lectiu, que tindrà una vigència de tres anys, i estableix un increment salarial garantit de l’1,5% per any, amb el compromís de l’IPC si aquest superés l’increment. D’aquesta manera, queda garantit el poder adquisitiu dels salaris de conveni.

El nostre sindicat valora molt positivament l’acord, que donarà estabilitat a les relacions laborals dins la companyia almenys en els propers tres anys.

ERO amb prejubilacions i baixes incentivades

La reestructuració de l’empresa afectarà finalment un màxim de 194 llocs de treball, i preveu 159 prejubilacions de caràcter obligatori, mentre que la resta es cobriran amb l’adhesió voluntària dels treballadors a un programa de baixes incentivades.
Les prejubilacions permetran que els afectats deixin de treballar fins a la seva edat de jubilació, garantint-los el 93% del seu salari (excloent alguns conceptes variables), amb les cotitzacions a la seguretat social a càrrec de la companyia, i amb els seus drets garantits dins d’un pla de pensions.
D’altra banda, per als treballadors que s’acullin a les baixes voluntàries, el pacte estableix una indemnització de 60 dies per any treballat sense cap topall, i una prima de 8, 12 o 15 mil euros segons l’antiguïtat.

Pla de pensions

Els sindicats presents al comitè intercentres també han signat definitivament la reforma del pla de pensions de la companyia, limitando els salaris pensionables i redistribuint les rendes per pensió tot afavorint els salaris de conveni.

 

 

Comments are closed.