Nou requeriment d’inspecció a El Corte Inglés: comité de seguretat i salut al centre de Cornellà

La inspecció de treball exigeix al centre hipercor de Cornellà que constitueixi un comitè de seguretat i salut laboral 

Com resposta a la denúncia interposada pel delegat de prevenció de la UGT de Catalunya, la Inspecció de Treball requereix al centre Hipercor de Cornellà del Llobregat (Baix Llobregat), que:

  • El secretari i el president del Comitè de Seguretat i Salut Laboral hauran de realitzar, abans del 31 de desembre de 2007, les gestions per a la constitució del Comitè de Seguretat i Salut Laboral, si aquest no està constituït.
  • En cas de considerar oportú incorporar algun tema al Comitè, tots els membres del Comitè de Segueretat i Salut Laboral hauran de comunicar-ho a les empreses i al Servei de Prevenció. El Servei de Prevenció presentarà en el Comitè el seu informe sobre el seu estudi davant la proposta rebuda amb anterioritat. El secretari del Comitè confeccionarà l'ordre del dia amb els temes que s'hagin estudiat pel Servei de Prevenció. Si en el dia del Comitè, el Servei de Prevenció no ha acabat l'estudi, ho haurà de justificar davant el Comitè.
  • El Servei de Prevenció haurà d'assistir a la reunió, si existís algun tema en l'ordre del dia, que hauran de participar sempre amb veu i sense vot.
  • Els punts que es proposin en la reunió del Comitè de Seguretat i Salut Laboral i no s'hagin presentat prèviament restaran per a la següent sessió després de l'estudi del Servei de Prevenció.
  • A l'acta ha de constar sempre el vot de cada membre del Comitè.
  • Davant una proposta en concret del Reglament realitzada per un Delegat de Prevenció, si l'empresa manifesta el seu vot contrari haurà de justificar-se adequadament el perquè del seu posicionament. Aquesta qüestió haurà de mantenir-se davant qualsevol proposta que realitzi qualsevol Delegat de Prevenció.
  • En cas que existeixi un Reglament del Comitè de Seguretat i Salut Laboral haurà d'enregistrar-se a l'Administració Laboral.
  • Els representants de l'empresa en el Comitè de Seguretat i Salut Laboral de l'empresa no poden ser treballadors d'una altra empresa.

{mxc}

Comments are closed.