Nova actuació de la inspecció de treball contra El Corte Inglés

elcortinglesLa inspecció obliga els centres Corte Ingles i Hipercor de Cornellà a disposar de locals adequats per a seccions sindicals.

Considera que  l'empresa vulnera la llibertat sindical, tal i com ha denunciat reiteradament la UGT de Catalunya

La Inspecció de Treball de Barcelona torna a donar la raó a la secció sindical de la UGT de Catalunya a El Corte Inglés en detectar, de nou, un cas clar de vulneració de la Llei Orgànica de Llibertat Sindical (LOLS)

 

Tal i com va denunciar el nostre sindicat, els centres comercials El Corte Inglés i Hipercor de Cornellà de Llobregat (Baix Llobregat) no disposen d'un local adequat i propi per al desenvolupament de les seves activitats a l'empresa, així tampoc diposa del material adequat per a tal finalitat. Fins al moment, i tal i com ha ratificat en la seva declaració davant la Inspecció de Treball la direcció de l'empresa, només existeix una sala del comitè d'empresa i l'ús d'aquesta dependència es distribueix segons els dies de la setmana entre el comitè d'empresa i algunes seccions sindicals (al ser una sala única tant per l'empresa Hipercor, S.A. com per a El Corte Inglés, S.A., la sala s'ha de repartir entre dos comitès d'empresa i diverses seccions sindicals).

Segons l'acta de la Inspecció de Treball, la direcció no ha aportat cap justificació raonable i ratifica que el local no és apropiat i no està condicionat, ni com a salà de comitè d'empresa ni com a sales per a les seccions sindicals. A més, segons afegeix l'acta, "segons la jurisdicció establerta, el local hauria d'estar convenientment equipat". 

La Inspecció de Treball conclou que s'incompleix l'article 28 de la Constitució dels articles 8 a 10 de la Llei Orgànica de Llibertat Sindical ja que l'ús de la sala només un o dos dies no ofereix les condicions previstes en la norma. L'Inspector dictamina que "l'empresa, sense motius justificats i de manera unilateral, provoca una lesió al dret de la llibertat sindical" i requereix a la direcció que subsani aquestes deficiències i que "habiliti abans del 31 de desembre de 2007 sales per al comitè d'empresa i per a les seccions sindicals, adequades i condicionades amb mobiliari suficient, ordinador i accés adequat a un sistema informàtic".

{mxc}

Comments are closed.