Noves fitxes preventives: Estrès tèrmic per fred i per calor i nou sistemes de pictogrames de productes químics

image002Posem a la teva disposició les següents fitxes de prevenció elaborades per UGT Confederal. Estrès tèrmic per fred i per calor, amb informació dels efectes fisiològics al estar exposats a temperatures extremes i com prevenir-los. El nou sistema de pictogrames de productes químics, en procés d’implantació i que coexistirà amb l’anterior format per a mescles de substàncies fins juny del 2017.

La difusió d’aquestes fitxes forma part del projecte finançat per la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales (AT-0036/2014)

Comments are closed.