Noves mesures socials per ampliar la protecció econòmica dels col·lectius més vulnerables per fer front a la Covid-19

Avui s’ha publicat al BOE el Reial decret llei 11/2020 pel qual s’adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer front a la COVID-19. El resum de les principals mesures adoptades de caire social les podeu consultar en aquest enllaç.          

La UGT de Catalunya denuncia que hi ha empreses que estan impedint gaudir del permís retribuït recuperable a molts treballadors i treballadores que hi tenen dret

El passat diumenge es va aprovar el Reial decret llei 10/2020, de 29 de març, que regula un permís retribuït recuperable per a les persones treballadores per compte d’altri que no prestin serveis essencials.

La UGT de Catalunya i CCOO de Catalunya demanem la celebració d’una reunió de l’Acord Interprofesisonal de Catalunya

El passat 29 de març de 2020 va ser aprovat el Reial decret llei 10/2020, de 29 de març, pel qual es regula un permís retribuït recuperable per als treballadors i les treballadores per compte d’altri que no prestin serveis essencials, amb la finalitat de reduir la mobilitat de la població en el context de la lluita contra el COVID-19. 

Preguntes i respostes sobre el Coronavirus en l’àmbit laboral -actualització 31/03-

  La UGT de Catalunya hem preparat un document de preguntes i respostes sobre la Coronavirus en l’àmbit laboral per resoldre tots aquells dubtes que es poden plantejar els treballadors i les treballadores sobre mesures preventives i organitzatives al lloc de treball.