Pel creixement i el Desenvolupament de la Indústria

industrial-workerLes Federacions del Metall, Construcció i Afins (MCA) i la Federació d’Indústria i Treballadors Agraris (FITAG) de la UGT de Catalunya exigeixen al Ministre d’Indústria que obri negociacions immediates amb aquestes federacions sindicals amb l’objectiu d’acordar una veritable política industrial per a Espanya que situï la indústria com el motor de l’economia i de la generació d’ocupació. 

L’actual crisi econòmica ha posat de manifest les mancances i debilitats del model de creixement espanyol. La passivitat del Govern del Partit Popular a l’hora d’apostar per mesures que impulsin el creixement de la nostra indústria i propiciïn un canvi de model productiu basat en la mateixa està generant més atur, més destrucció de teixit industrial, menys inversió en R+D, menys competitivitat i més deslocalitzacions d’empreses. 

Resulta més preocupant encara que els Pressupostos Generals de l’Estat (PGE) per al 2013 contemplin una retallada del 21,3% en la partida destinada al Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme. Hem de recordar que ja va retallar el seu pressupost per a aquest any en un 32,3%, el que fa imposible l’aposta per una indústria forta, potent, competitiva i generadora d’ocupació. Decisions com aquesta, que enfonsaran encara més l’economia espanyola, tornen a demostrar que per al Govern de l’Estat no és prioritari reforçar la indústria ni canviar el model productiu, i que ha renunciat a la inversió, l’activitat i la creació d’ocupació. 

Per tot això, milers de treballadors secunden avui concentracions, manifestacions i assemblees convocades pel sindicat arreu de l’Estat per conscienciar la societat i els poders públics de la importancia de comptar amb un sector industrial fort, sòlid i diversificat, capaç de fer front als reptes presents i futurs, i generar ocupació estable i amb drets.

Aquestes mobilitzacions s’emmarquen en el Dia d’Acció Europeu convocat per la federació sindical europea d’indústria IndustriALL, que representa 7,1 milions de treballadors i treballadores dels sectors industrials europeus, exigint un canvi de model de creixement sota el lema “La IndústriaSom nosaltres!”.

Comptar amb una indústria forta passa, necessàriament per un canvi de model de creixement econòmic, que ha de donar fortaleza i solidesa a la nostra economia. Aquest canvi de model s’ha de basar en un augment del pes de la indústria en la composició del PIB, en el desenvolupament i la incorporació de mesures sostenibles i en la millora de la qualitat de l’ocupació.

La debilitat de la nostra indústria es manifesta, entre d’altres, en:

  • La destrucció del 25% de l’ocupació industrial, que ha anat disminuint de manera continuada des del començament de la crisi. En el període 2008-2012 s’han perdut 806.100 llocs de treball, dels quals 733.000 eren llocs assalariats.
  • La desaparició de teixit empresarial, que és gairebé imposible de recuperar. Entre 2008 i 2012 van desaparèixer 31.292 empreses, el 14% del total d’empreses perdudes, que donades les necessitats de capital que requereix la indústria seran difícilment recuperables en els propers anys.

 

MCA – UGT de Catalunya i FITAG – UGT de Catalunya hem proposat la posada en marxa d’una Plataforma pel Creixement i Desenvolupament de la Indústria al nostre país, un alternativa sindical a la qual poden incorporar-se totes les entitats, institucions i organitzacions que apostin decididament per la indústria.

Les alternatives sindicals pera conseguir una indústria forta es basen en:

  • Desenvolupar una política industrial expansiva en un context de política econòmica restrictiva. L’estalvi en inversió suposa menys I+D+R infraestructures, etc… Invertir no és gastar.
  • Guanyar en competitivitat respectant els drets socials. La base de la competitivitat és la qualitat, el disseny, la innovació, la tecnología, i no la reducció de drets laborals.
  • Enfortir el diàleg social. Diàleg social vol dir una negociació col·lectiva forta i acords que sustenten la política industrial.
  • Establir objectius clars i qualificats. Fruit d’un diagnòstic previ i compartit.
  • Donar coherència a les mesures. Les mesures aplicades en material de política industrial per les diferents administracions públiques han de ser coherents.
  • Sectorializar la política industrial. Política industrial de caràcter horitzontal i sectorial.
  • Articular instruments de suport als sector industrials. En el marc dels plans sectorials i sempre que compleixin les condicions.
  • Crear un marc idoni per al desenvolupament de la indústria mitjançant la internacionalització de la mateixa, una política energètica estable, la innovació eficient del recursos, un sistema de formació que faciliti l’accés de treballadors i empresaris i cobreixi les necessitats actuals i futures dels sectors, una logística forta i la cooperació empresarial.

Comments are closed.