Per la plena implementació de la Llei de la Renda Garantida de Ciutadania

Davant la convocatòria electoral del proper 21 de desembre i amb l’objectiu de promoure el debat i el compromís de les diverses candidatures davant la ciutadania sobre el ple compliment de la Llei de la Renda Garantida de Ciutadania, la Comissió Promotora envia a les candidatures electorals les demandes que figuren al final d’aquesta comunicació.

La gran majoria de grups parlamentaris, presents en l’última legislatura, ja van subscriure els compromisos sobre aquestes demandes, al costat de nombroses entitats socials, cíviques, polítiques i municipals.

Però, amb l’objectiu d’assegurar la plena implementació de la llei, creiem oportú la renovació del compromís davant la ciutadania.

Fem una crida a la ciutadania a mantenir-se atenta i mobilitzada en defensa de tots els drets bàsics i a exigir la plena aplicació de la Llei de la Renda Garantida de Ciutadania i fer efectives les prestacions socials en el termini més breu.

Recordem els compromisos:
1.- Implementació de la totalitat de la Llei de la Renda Garantida de Ciutadania, i en conseqüència, la generalització de la compatibilitat amb les rendes de treball a temps parcial amb ingressos inferiors a l’IRSC.
2.- Promoure l’actualització en el termini més breu possible de l’IRSC, el qual està congelat des de 2010.
3.- Informar la ciutadania perquè totes les persones i famílies que tenen dret a la Renda Garantida de Ciutadania puguin sol•licitar-la.
4.- Defensar la Llei de la Renda Garantida de Ciutadania davant de qualsevol amenaça o retallada en el futur.

Desembre de 2017
Comissió promotora de la Renda Garantida de Ciutadania

Comments are closed.