Per la Re-industrialització de comarques gironines

UGT-GI
El desembre del 2012 es va presentar el manifest “més Industria: la resposta catalana a la crisi” a la Universitat de Barcelona,impulsat per sindicats CCOO,UGT, organitzacions empresarials, Universitats i col·legis professionals a Catalunya. Més endavant,es va elaborar el document : + Industria. Pacte per a la Industria a Catalunya.

La hipòtesis era i és que la millor manera de sortir de la crisi i encetar una nova etapa de reactivació economica passa per potenciar la Industria. Qualsevol economia forta va lligada a una indústria forta.

Avui, en aquest de 2014, després de 2 anys, els sindicats UGT i CCOO de comarques gironines creiem que no nomes cal difondre aquests documents i la hipòtesis compartida, sinó que convé impulsar i fer accions a les nostres comarques per construir, amb la participació de tots i sense exclusions, un model productiu més competitiu .

Aquest últims anys , des del 2007 fins ara, hem viscut una pèrdua d’impuls econòmic a la demarcació, provocant un gran nombre d’expedients de regulació d’ocupació, d’increment progressiu de persones aturades, de minvada d’afiliats a la seguretat social, de precarització de les condicions de treball, que tot i havent augmentat les exportacions no s ha pogut pal·liar la pèrdua de prop d’un 20% dels llocs de treball en el sector industrial, que representa una pèrdua de 12000 ocupacions en els darrers 5 anys.

Encara, més afectat ha sigut el sector de la construcció on s’han destruït més del 40 % dels llocs .

Des de CCOO i UGT de les comarques gironines iniciem un treball que volem compartir amb les organitzacions patronals, les institucions i administracions publiques, aixi com la UdG per establir una estrategia comuna que traslladi l acord nacional a les nostres comarques gironines i establir un nou acord a la demarcació per tal d’activar la reindustrialització i lluitar decididament i conjuntament buscant les sinergies suficients per fer el salt qualitatiu i quantitatiu en l’activitat económica i social.

Amb el lema + treball,+estabilitat + salari ,UGT i CCOO manifestem :

1/ A hores d ara, la millor resposta per encetar el camí de la recuperació ben posicionats, és la potenciació de la Industria i l’economia productiva.
2/ Plantegem treballar i ancorar un nou Marc d impuls per una estrategia industrial de més treball, més estabilitat i més salari que ens equipari a la industria europea sostenible i eficient.
3/ Impulsar i participar en mecanismes de formació estables i productius, que permeti l’adequació dels perfils professionals així com propiciar els continguts de formació professional que respongui a les necessitats de les empreses de comarques gironines.
4/ Volem formar part de les demarcacions, regions i nacions que disposen de bases competitives per desenvolupar activitats més denses en ocupació, en recerca i en
desenvolupament general, per això ens comprometem a difondre les potencialitats d’aquelles empreses i clústers del nostre territori que poguem definir com empreses socialment responsables, innovadores i sostenibles, basades en una indústria d’alt valor afegit i amb fortes economies externes.

Els sindicats UGT i CCOO treballem i treballarem per la millora de l’ocupabilitat, revertint en millorar l’índex d’atur i en impulsar mes complicitats per situar la demarcació com un dels principal pol econòmic i de benestar social del nostre país.

Comments are closed.