Posicionament de la secció sindical de la UGT a Roca sanitario de Gavà

griferiaDavant les informacions aparegudes recentment sobre l'"acomiadament" de 21 treballadors de la plantilla de la planta de Roca Sanitario de Gavà (Baix Llobregat), amb 1.455 empleats, la secció sindical de la UGT de Catalunya a la planta (majoritària en el comitè d'empresa de Roca Sanitario, amb 9 delegats; majoritària en el Grup Roca Sanitari -amb el 50% de la representació- i, per tant, principal sindicat en la Comissió Negociadora ), manifesta:

  • Que l'empresa ha presentat un Expedient de Regulació d'Ocupació (ERO) temporal, mitjançant el qual sol·licita l'autorització per a la suspensió de contracte de 46 treballadors per un període de 365 dies. La mesura es basa en raons de tipus productiu. L'empresa garanteix reincorporar aquestes persones tan bon punt sigui possible l'eliminació total o parcial de la citada suspensió.

  • Que no existeixen, doncs, acomiadaments a l'empresa, i que només es tracta d'un reajustament temporal en funció de la producció.
  • Que l'empresa ha anat reduint el nombre de treballadors afectats. Dels 46 que l'Administració va autoritzar, en aquest moment, només resten afectats 21.
  • Que aquesta mesura ha estat acordada per l'empresa i per la representació unitària dels treballadors. Així doncs, la mesura -a més d'estar autoritzada per l'autoritat laboral- compta amb el vist-i-plau de tots, inclosos els treballadors afectats.
  • Que aquesta és una mesura cautelar que intenta que no es produeixin situacions més greus on sí perillin llocs de treball de la fàbrica de Gavà.

{mxc}

Comments are closed.