Preacord a UBAE per al manteniment de la plantilla

ubaeL’empresa UBAE, dedicada a la gestió d’instal·lacions esportives a la ciutat de Barcelona i amb una plantilla d’un centenar de treballadors i treballadores, va plantejar al mes de juliol la necessitat de modificar les condicions laborals del conveni com a conseqüència de la situació econòmica de l’empresa i la previsió negativa de resultats per al present exercici.

Després del període consultes, la UGT de Catalunya ha arribat a un preacord amb la direcció de l’empresa que se sotmetrà a la decisió de la plantilla al proper mes de setembre. En cas de ser ratificat pels treballadors i les treballadores, l’acord s’aplicaria l’1 d’octubre.

El més destacable del preacord és el manteniment dels llocs de treball, amb una rebaixa salarial per al 2013 escalonada entre el 4% i el 10% en sentit invers al salari anual de cada treballador. La pretensió inicial de l’empresa era una retallada del 10% per a totes les categories. A més, s’ha acordat que en cas de produir-se algun acomiadament objectiu mentre sigui vigent la reducció salarial, la indemnització es calcularà com si es tractés d’un acomiadament improcedent.

Comments are closed.