Preacord del conveni col•lectiu de l’autopista Sant Cugat- Terrassa- Manresa (AUTEMA) 2012-2014

autemaEs desconvoquen les aturades parcials del dia 19 d’abril. Les dels dies 26 i 30 resten pendents de l’assemblea de treballadors

Al llarg dels dies 16 i 17 d’abril s’ha dut a terme la conciliació al Departament de d’Empresa i Ocupació davant la convocatòria de vaga per als propers dies 19, 26 i 30 d’abril als peatges de l’Autopista Sant Cugat – Terrassa – Manresa (AUTEMA), després d’haver fracassat l’intent realitzat al Tribunal Laboral de Catalunya.

Davant una situació de davallada de trànsit, d’implantació tecnològica, d’impagament de les compensacions per part de la Generalitat de Catalunya i de reorganització de la plantilla mitjançant acomiadaments, la convocatòria de vaga tenia l’objectiu de desbloquejar la negociació del conveni col•lectiu i la de minimitzar l’impacte que aquestes situacions estan generant sobre l’ocupació i les condicions de treball.

El preacord, que serà sotmès a votació dels treballadors i les treballadores en els pròxims dies, té els següents punts:

1. Duració del conveni: s’estableix una duració del conveni col•lectiu de tres anys (2012, 2013 i 2014).

2. Salaris: revisió salarial anual en aplicació de la següent fórmula:

2012: sense increment salarial

2013:
• 0,6% d’increment del salari base (condicionat a què la Generalitat de Catalunya, abans de final d’any, faci efectiu a l’empresa el 40% del deute acumulat).
• Increment consolidat associat a la variació positiva del trànsit de forma que s’incrementarà el salari si puja la intensitat mitjana diària (IMD).
• L’acumulat no podrà superar el 50% de l’IPC de l’any 2013.

2014:
• 0,6% d’increment salarial del salari base.
• Increment consolidat associat a la variació positiva del trànsit de forma que s’incrementarà el salari si puja la IMD.
• L’acumulat no podrà superar l’IPC de l’any 2014.

3. Compromís de tractar la qüestió de la inclusió en conveni dels treballadors del col•lectiu d’administratius.

4. Compromís de redactat definitiu del conveni col•lectiu abans de l’1 de juny de 2013.

5. Taula de diàleg per a un Pla de Modernització, amb l’objectiu de:
• Minimitzar l’impacte que la implantació tecnològica pot tenir sobre l’ocupació, tot abordant els compromisos de formació i adaptació funcional als nous requeriments de servei.
• Establir una indemnització econòmica per acomiadament superior al que estableix la legislació vigent, a la que podran optar els treballadors que hagin o puguin estar afectats de forma voluntària.
• Establir mecanismes de reingrés de preferència dels treballadors i treballadores afectats en cas que es produeixin noves contractacions.

6. Aprovació de calendaris de l’any 2013.

7. Desconvocatòria de les aturades: la representació dels treballadors es compromet a traslladar el preacord assolit en el dia d’avui a l’assemblea de treballadors, que serà la que adoptarà la decisió definitiva de desconvocar la vaga. En atenció a la proximitat de la primera data prevista d’aturades, queda suspesa la convocatòria del dia 19 d’abril.


Comments are closed.