Preacord del conveni col·lectiu de neteja d’edificis i locals de Catalunya

clece

Després de vint mesos de negociació, la UGT de Catalunya i la CONC han subscrit un preacord amb les associacions empresarials ASCEN i ASPEL per a la signatura del II Conveni Col•lectiu del Sector de Neteja d’Edificis i Locals de Catalunya. L’acord, que se celebra en un context difícil de crisi econòmica i que està derivant especialment en la reducció dels contractes públics amb les empreses del sector, recull els següents aspectes:

• Vigència: 4 anys.

• Increments salarials:
 – Any 2011: 2,5% amb efectes des de l’1 de gener.
 – Any 2012: 85% de l’IPC real de 2011, reservant-se el diferencial del 0,15% per a l’aplicació en les taules vigents a 31 de desembre de 2013.
 – Any 2013: 85% de l’IPC real de 2012, reservant-se el diferencial del 0,15% per a l’aplicació en les taules vigents a 31 de desembre de 2013.
 – L’IPC real de 2009 (0,80%) calculat sobre les taules salarials de 2010, s’addicionarà a les taules salarials vigents a 31 de desembre de 2013, amb els diferencials ressenyats dels anys 2012 i 2013.

• Estudi durant la vigència del conveni col•lectiu de la implementació del certificat de professionalitat en el sector.

• Habilitació de la Comissió Paritària per continuar amb la negociació de la resta de condicions, especialment aquelles que suposin homogeneïtzar les matèries on existeixen diferències entre províncies.

• Creació de la Comissió per a la Igualtat durant la vigència del conveni, amb la finalitat d’establir els criteris que en aquesta matèria hauran de seguir les empreses del sector.

 

Comments are closed.