Prevenció de riscos laborals i tempestes elèctriques – I

Les tempestes elèctriques són fenòmens meteorològics adversos a causa de les descàrregues elèctriques de gran intensitat entre els núvols, o dels núvols a la superfície de la terra. Aquestes descàrregues en forma de llamp o llampec lluminós fàcilment identificables, van acompanyades de fenòmens acústics, que són els trons.

En l’entorn laboral, les tempestes elèctriques poden provocar efectes devastadors en les instal·lacions i els equips de treball, però també en les persones treballadores.

 

TREBALL AMB RISCOS PER TEMPESTA ELÈCTRICA?

Hi ha activitats laborals i llocs de treball que per les seves característiques augmenten la probabilitat de ser afectats per un llamp, tals com el medi rural o les zones recreatives a l’aire lliure, a diferència del medi urbà (en què els alts edificis metàl·lics protegeixen les zones adjacents i desvien cap al terra la descàrrega elèctrica, com fan els parallamps). Hi ha feines que suposen un risc més elevat a l’exposició de tempestes elèctriques: treballs en terrenys plans i zones obertes (camps de futbol, de golf, pistes d’entrenament, camps de conreu…), en cims de muntanyes altes, en llocs on hi ha elements conductors (boscos despoblats, ja que els arbres alts atreuen els llamps), obres de construcció, tanques metàl·liques, vies fèrries, zones amb canonades metàl·liques, plataformes en alta mar, zones de línies elèctriques…), prop de masses d’aigua (excel·lent conductor de l’electricitat) com llacs, embassaments, rius i platges, o espais a l’aire lliure com jardins, campaments, càmpings, torres forestals i cases aïllades, o les feines del camp (sobretot la conducció de tractors, que són vehicles no estancs i conductors del corrent elèctric).

 

EFECTES DE LES TEMPESTES ELÈCTRIQUES SOBRE LES PERSONES TREBALLADORES

Quan un treballador entra en contacte amb l’electricitat procedent d’aquesta font natural, el grau d’afectació sobre la persona és dispar i va en funció de la potència de descàrrega.

Quan un llamp impacta sobre un ésser humà, les lesions poden anar des de cremades externes, passant per cremades internes i arribar fins a la mort de l’individu per parada cardíaca. El corrent elèctric discorre pel cos de la víctima a través dels vasos sanguinis produint cremades i embòlies, i pot anul·lar la funció dels òrgans pels quals transcorre, depenent de la conductivitat pròpia de cada òrgan.

Un dels perills més grans és l’electrocució i els danys col·laterals que deixi en el nostre sistema nerviós, que poden anar des de trastorns del son fins a l’anul·lació de regions completes del cervell o cataractes prematures.

La pèrdua del coneixement per l’impacte d’un llamp pot produir-se de maneres diverses i provocar traumatismes de diferent consideració, així com la pròpia mort. L’afectació neurològica i cardiopulmonar són les més perilloses.

 

ACTUACIÓ: PREVENCIÓ SOBRE LES PERSONES TREBALLADORES

1.ABANS DE LA TEMPESTA:

Organització de treball: és una obligació de tota empresa preveure les situacions de risc durant la jornada laboral i, per tant, l’aparició de tempestes elèctriques, i avançar-se a les situacions de perill amb la finalitat de protegir els treballadors.

Estudiar els llocs de treball, les tasques, informar-se de la previsió meteorològica abans d’iniciar qualsevol activitat i tenir en compte la climatologia de la zona és fonamental per evitar mals majors. L’estacionalitat durant l’any també fa variar la probabilitat de l’existència de tempestes (en els mesos de maig a setembre és quan es produeixen la majoria d’aquests fenòmens atmosfèrics al nostre país).

Protocols d’actuació: clars i concisos per part de l’empresa, dirigits als treballadors, amb les instruccions concretes d’actuació davant fenòmens meteorològics adversos per als llocs de treball afectats per ells i per protegir els seus treballadors davant de l’arribada d’una tempesta elèctrica.

Formació als treballadors: perquè en cas d’emergència puguin actuar i controlar la situació (primers auxilis).

 

2.DURANT LA TEMPESTA:

Manteniu la calma, analitzeu la situació i actueu de forma lògica: Davant una tempesta elèctrica el millor és no alterar-se i mantenir la situació controlada. Que no s’estengui el pànic, si esteu sols, intenteu seguir unes pautes d’autoprotecció:

Observeu si el cel s’enfosqueix, si es veuen llampecs, si el vent referma o si se senten trons. En tal cas convé que us dirigiu immediatament a un lloc segur.

Eviteu els espais oberts: Si sentiu un pessigolleig a la pell, que els cabells s’ericen, que els objectes metàl·lics o que acaben en punta metàl·lica emeten un brunzit estrany semblat al d’un rusc i es produeixen espurnes o centelleigs, vol dir que la tempesta s’acosta i que cal buscar un lloc segur.

Retireu-vos de qualsevol lloc alt; cim, turó… i refugieu-vos en zones baixes no propenses a inundar-se o a rebre riuades d’aigua per si la tempesta elèctrica s’acompanya de pluges fortes.

Els llamps són atrets especialment pels arbres i els metalls (dels quals hem d’allunyar-nos el màxim possible). Per tant, per evitar una descàrrega elèctrica per tensió de contacte, allunyeu-vos de qualsevol estructura metàl·lica (torres elèctriques, pals, filats, tanques, etcètera) i desfeu-vos de qualsevol objecte conductor de l’electricitat, sobretot si sobresurt per damunt del vostre cap.

Qualsevol element que es trobi a certa altura és susceptible d’atreure un llamp. A la muntanya, es recomana abandonar ràpidament les altures i aixoplugar-se sota el sortint més alt dels voltants.

No cal córrer: Mai arrenqueu a córrer durant una tempesta i menys amb la roba mullada, ja que amb el nostre moviment podem crear una turbulència a l’aire i una zona de convecció que pot atreure el llamp.

Si aneu en grup, disperseu-vos:  Les persones en grup corren un risc més alt de rebre l’impacte d’un llamp, a causa de l’efecte de llamp lateral (transmissió del llamp d’una persona a una altra). És aconsellable separar-se almenys tres metres de les persones que ens envolten, sense perdre el contacte visual amb el grup i mantenir la calma.

És recomanable allunyar-se dels ramats i altres animals mamífers per evitar també l’efecte de llamp lateral.

Si esteu dins l’aigua, sortiu-ne: A la platja o la piscina, ficar-se a l’aigua per protegir-se de la pluja en una tempesta elèctrica és una mala idea.

Si ens trobem en una embarcació, el millor és dirigir-se immediatament a la riba per atracar, si el temps ho permet. En cas contrari, hem de refugiar-nos a l’interior del buc.

Allunyeu-vos de la maquinària i aparells elèctrics: Si esteu a la intempèrie, desfeu-vos de tot material metàl·lic (piolets, bastons de trekking, motxilla reforçades, estaques, graelles, canyes de pescar, etc.) i dipositeu-lo a més de 30 metres de distància. Els llamps aprofiten la bona conducció d’utensilis com instruments de conreu, eines d’escalada, pals de golf i paraigua…

Hem d’allunyar-nos de vehicles com bicicletes i motocicletes, carretons de golf, o altra maquinària com tractors o màquines de la construcció, etc.

Si treballeu en una obra, baixeu de les bastides i d’altres estructures metàl·liques i desendolleu els aparells elèctrics.

Si porteu walkies i telèfons mòbils, apagueu-los immediatament perquè les seves radiacions electromagnètiques poden atreure els llamps.

Busqueu refugi: Si no hi ha un lloc a prop on refugiar-vos, tombeu-vos a terra en posició fetal, amb les cames encongides o ajupiu-vos amb les mans als genolls tocant el terra amb el calçat, mai descalç, i amb els peus junts. No us estireu al terra perquè us convertiríeu en un blanc més gran. Acoteu el cap. Cobriu-vos les orelles per protegir-les del so del tro.

En espais oberts, no us refugieu en zones humides, ni a l’entrada de coves o sortints de roques —ja que el llamp pot provocar despreniments en impactar sobre les roques—, ni sota grans arbres. Només estarem segurs en una cova si és profunda i una mica ampla, com a mínim de 2 metres.

Mantingueu-vos allunyats dels objectes i elements metàl·lics com tanques, filats, canonades, línies telefòniques i instal·lacions elèctriques i rails de ferrocarril. Eviteu la proximitat amb grans objectes metàl·lics, és perillós fins i tot quan no s’hi està en contacte, ja que l’ona de xoc produïda pel llamp escalfa molt l’aire, cosa que pot produir lesions als pulmons.

No us refugieu en construccions petites com graners, barraques, coberts, tendes de campanya o carpes, ja que no són segurs.

Si teniu a prop un cotxe o vehicle hermètic: El cotxe completament tancat actua com una gàbia de Faraday, que concentra la descàrrega elèctrica a l’exterior i manté l’interior sense descàrrega. Cal tancar portes i finestres, apagar els llums i el motor, abaixar l’antena del cotxe. No hem de connectar la ràdio ni cap aparell electrònic i hem d’evitar tocar les parts metàl·liques del cotxe. I sobretot, si el vehicle rep una descàrrega, no hem de sortir-ne fins que no passi una estona. Recordeu que els llamps poden caure dues vegades en el mateix lloc.

Si estem conduint, és millor aturar el cotxe en zones seques sense aigua i fer totes les accions anteriors.

Si hi ha una casa a prop: Si ens refugiem en una casa, hem de tancar totes les portes i finestres per aïllar l’habitatge. No hem de treure el cap pel balcó o per les finestres obertes per observar la tempesta. Desendolleu tots els aparells elèctrics i allunyeu-nos d’ells i de les fonts d’aigua (bany, dutxa, cuina…). No feu servir el telèfon fix.

Cal allunyar-se de la xemeneia i no fer-hi foc, o apagar-la si està encesa. De les xemeneies en puja aire calent carregat de ions, la qual cosa augmenta la conductivitat de l’aire i obre un camí per a les descàrregues elèctriques, de manera que actua com un parallamps.

Dins de l’habitatge una bona manera d’aïllar-se és asseure’s en una cadira que no sigui de metall recolzant els peus a la taula o en una altra cadira que tampoc siguin metàl·liques. El millor és tombar-se en un llit o llitera, i millor encara si són de fusta.

Marta Juan

Comments are closed.