Primera sentència que reconeix el dret a cobrar l’extra als empleats públics

El Tribunal Superior de Justícia de Madrid condemna una empresa pública a pagar la part meritada de la paga extraordinària de desembre

El Tribunal Superior de Justícia de Madrid ha reconegut, a través de sentència judicial, el dret dels treballadors i treballadores de l’Agencia de informática y comunicaciones de la Comunidad de Madrid a percebre la part meritada de la paga extraordinària de desembre fins a l’entrada en vigor del RDL 20/2012.

Aquesta és la primera sentència que reconeix allò que la UGT, juntament amb d’altres sindicats de la Funció Pública, porta mesos reclamant: que els dies meritats de la paga extraordinària fins a l’entrada del RDL s’han d’abonar a tots els treballadors públics. 

Aquesta sentència de ben segur permetrà que altres instàncies judicials resolguin en el mateix sentit al respecte d’aquesta petició.
El nostre sindicat entén que l’eliminació de pagues extraordinàries i les reduccions salarials concatenades pels treballadors i treballadores públiques no s’ajusten a dret i vulneren el dret de negociació col•lectiva, per la qual cosa seguirem reclamant judicialment contra aquestes mesures.

Des de la UGT de Catalunya volem mostrar la nostra satisfacció pel sentit d’aquesta sentència i esperem que vinguin moltes més.

Comments are closed.