Principi d’acord a NH Hoteles

NHDesconvocada la vaga prevista per avui dijous

La plantilla de NH Hotels desconvoca la jornada de vaga prevista per avui, 11 d’abril, després que ahir a la nit se signés un principi d’acord per l’ERO presentat per la companyia, que pretenia acomidar a 646 treballadors i treballadores, el 12% de la plantilla total. El principi d’acord ha estat refrendat amb el vot favorable del 63,1% del conjunt de la plantilla.

El principi d’acord suposa la reducció del nombre d’extincions de contractes dels inicialment presentats per l’empresa, que es redueixen fins a 410. L’acord fixa una indemnització de 30 dies per any de servei amb un topall de 18 mensualitats.
Tanmateix, l’empresa haurà de concertar el conveni especial amb la tresoreria de la Seguretat Social segons determina la llei per tots els treballadors afectats majors de 55 anys.

L’acord contempla mesures de recol•locació directa en altres centres de la cadena hotelera i un mecanisme de recol•locació indirecta al que podran accedir tots els afectats per aquestes mesures d’extinció i participar en el procés de selecció en empreses del sector i proveïdors.

Aquest principi d’acord evita les desmesurades pretensions de l’empresa, rebaixant el nombre inicial d’acomiadaments i millorant les condicions de sortida de treballadors afectats.

Comments are closed.