Principi d’acord al Banc de València

banco-valenciaL’afectació serà de 795 treballadors, amb prejubilacions a partir dels 53 anys i baixes incentivades

Ahir es va arribat a un principi d’acord al Banc de Valencia que està previst que se signi avui a les 13.30 hores. El total de treballadors i treballadores afectats a l’Estat serà de 795, i l’afectació a Catalunya és total (30 treballadors). Els principals punts de l’acord són:

Prejubilacions:

 • A partir de 53 anys i fins als 63 anys.
 • Les persones nascudes entre 1953 i 1956, amb el 85% del salari net, i les persones nascudes entre 1957 i 1960, amb el 80%.
 • Conveni especial amb la Seguretat Social a càrrec de l’empresa, amb una revalorització de l’1,75% anual.
 • Topall de 250.000 euros i cobrament màxim anual de 35.000 euros.

 

Baixes incentivades:

 • 30 dies per any treballat, amb un topall de 36 mensualitats per a les persones més grans de 50 anys i de 24 mensualitats per als menors de 50 anys.
 • A més, prima per antiguitat de 2.000 euros per trienni.
 • Aquesta indemnització està topada a 250.000 euros.
 • També hi haurà una prima de “pronto acogimiento” en la fase voluntària de:
 1. o5.000 euros per a antiguitat de menys de 5 anys.
 2. o10.000 euros per a antiguitat entre 5 i 10 anys.
 3. o15.000 euros per a antiguitat entre 10 i 15 anys.
 4. o20.000 euros per a antiguitat entre 15 i 20 anys.
 5. o25.000 euros per a antiguitat de més de 20 anys.
 • Amb el que el topall es col·locaria en 275.000 euros.

 

En cas de no cobrir-se les baixes previstes amb les prejubilacions i les baixes incentivades, es garanteix una indemnització mínima de 10.000 euros per a antiguitat menor de 5 anys i de 20.000 euros per a major de 5 anys.

 

Els treballadors i les treballadores d’entre 50 i 53 anys queden fora de l’aplicació de les baixes forçoses.

 

Amb aquest acord s’ha desconvocat la vaga prevista per a demà al Banc de València.

Comments are closed.