Principi d’acord amb l’ERO a Bankia

bankiaEl 39% dels afectats podran acollir-se a prejubilacions voluntàries

Aquesta matinada s’ha arribat a un preacord a les negociacions que estan duent a terme els representats dels treballadors i la direcció de Bankia en el que es produeix una important rebaixa en el número de treballadors afectats, de 5.000 previstos inicialment– en realitat són 4.900 després de la sortida de 100 a IBM-, seran 4.500 (dels que s’aniran deduint les externalitzacions que portarà a terme l’empresa).

També s’han acordat prejubilacions voluntàries a partir dels 54 anys, que beneficien al voltant de 1.700 treballadors, el que significa un 39% dels afectats. Amb una indemnització del 60% del total de la retribució bruta del període de 5 anys. A més, s’ha acordat un conveni especial amb la Seguretat Social per aquests treballadors que arribarà fins els 63 anys. Els que s’acullin a aquestes prejubilacions voluntàries tindran aportacions al pla de pensions durant un any.

Pel que fa a les baixes indemnitzades voluntàries s’ha pactat una indemnització de 30 dies sobre la retribució fixa amb un topall de 22 mensualitats, que tindrà complements lligats a l’antiguitat i a l’acolliment voluntari. En cas de no cobrir els objectius marcats en la fase voluntària, per a les baixes no voluntàries s’obren dues vies: als que ens 18 meses no se’ls ofereixi treball al pla social de recol•locació tindran una indemnització de 30 dies per any amb un topall de 20 mensualitats – més un complement lligat a l’antiguitat-, i a qui se li ofereixi un treball indefinit, ja sigui que l’acceptin o el rebutgin, la indemnització sobre la retribució fixa serà de 25 dies amb un topall de 16 mensualitats.

Com a mesures de flexibilitat s’ha tingut en compte la mobilitat geogràfica orientada al manteniment de la feina. Els terminis d’adhesió voluntària seran un general, que tindrà 15 dies des de la signatura del acord, i un altre més territorial en funció de com vagi produint-se l’ajust d’oficines.

Comments are closed.