Principi d’acord en el conveni del metall de Tarragona

metallAhir a la nit es va arribar a un preacord que permetrà regular les condicions laborals i econòmiques dels treballadors i les treballadores del sector metal·lúrgic de la província de Tarragona.

El preacord contempla:

  • Ø  Vigència de 2 anys.
  • Ø  Increment salarial global d’un 3%, més ‘motxilla’ pendent de l’acord de 2013 (0,7% o 0,8%, segons el grup professional).
  • Ø  Clàusula de revisió segons el III Acord Estatal de Negociació Col·lectiva, en el cas que es produeixi un augment dels IPC reals dels anys 2016 i 2017 per damunt de l’increment de conveni, s’abonarà la diferència com a revisió per al 2018
  • Ø  Jornada anual de 1.752 hores per als dos anys de vigència (reducció de 2 hores del còmput anual).
  • Ø  Increment en 5 hores del permís per anar al metge, passant de 20 a 25 hores, podent-les emprar en acompanyar a familiars de primer grau per consanguinitat o afinitat.
  • Ø  Flexibilitat: es mantenen les condicions actuals, per tant restricció d’aplicació en empreses de 250 treballadors en l’àmbit d’aplicació del conveni, s’elimina de l’exclusió del col·lectiu de manteniment i muntatge, i s’estableix la vinculació a l’ocupació estable (contractes fixes):
  • o   Menys 75%, flexibilitat de 40 hores.
  • o   Entre un 75% i 84%: flexibilitat de 56 hores.
  • o   Entre un 85% i el 94%: flexibilitat de 64 hores.
  • o   Entre un 85% i el 100%: flexibilitat de 72 hores.

Finalment hem aconseguit que la patronal desisteixi en les seves pretensions d’eliminar l’antiguitat, eliminar la compensació i absorció, així com per eliminar el prorrateig a salari real en les pagues extres.

La UGT de Catalunya es mostra satisfeta amb aquest preacord que, n’estem convençuts, ha estat possible gràcies a la pressió realitzada amb la concentració mantinguda ahir davant la seu de la patronal APEMTA .

Comments are closed.