Procediment per al retorn de la taxa de l’euro per recepta

euro-per-recepta.png

El 15 de gener de 2013, el Tribunal Constitucional va anunciar que suspenia cautelarment el cobrament de la taxa de l’euro per recepta, que s’està aplicant a Catalunya des de fa sis mesos.

El 6 de maig de 2014 el Ple del Tribunal Constitucional (TC) va declarar inconstitucional la taxa del pagament de l’euro per recepta que la Generalitat va implantar el 23 de juny de 2012.

La UGT de Catalunya i les persones i entitats (campanya “Per una Catalunya Social”) que defensem el caràcter públic, universal, equitatiu i solidari de la salut i les prestacions sanitàries, volem difondre el procediment de devolució de la taxa injustament cobrada pel Govern de la Generalitat als ciutadans amb malalties per l’afany recaptador del conseller Mas Collell i privatitzador del conseller Boi Ruiz.

La UGT de Catalunya rebutja l’increment en el copagament dels medicaments i la taxa de l’euro per recepta, ja que entenem que s’està penalitzant a les persones malaltes i representa el canvi d’un model sanitari molt bo de referència internacional a un model basat en la privatització, l’exclusió i l’increment de les desigualtats socials, transferint part de la despesa sanitària pública a la ciutadania, trencant així el principi de solidaritat en què es basa el nostre sistema sanitari.

I denunciem que el copagament perjudica els més dèbils i no servirà per estalviar diners ni al sistema sanitari ni a la societat, com tampoc aconseguirà l’efecte dissuasori ni recaptatori que busca.

El procediment habilitat per el CatSalut per tal que els ciutadans puguin sol·lcitar la devolució de l’import que van abonar a les farmàcies en concepte d’aquesta taxa, quan van adquirir un medicament o producte sanitari mitjançant una recepta mèdica del CatSalut, durant el període de la seva vigència (entre el 23 de juny de 2012 i el 15 de gener de 2013) és el següent:

Les sol·licituds s’han de presentar, mitjançant el formulari establert. No cal especificar-hi l’import a retornar, ni adjuntar-hi cap comprovant, ja que a través dels sistemes d’informació el CatSalut ja disposa de les dades i de la informació necessària. Atès que la devolució de l’import es farà per transferència bancària és necessari que faciliteu les vostres dades bancàries i que aneu a la vostra entitat bancària amb el formulari per tal d’obtenir-ne la conformació.

Per tenir dret al retorn de la taxa es comprovarà que estigueu al corrent de les obligacions tributàries i que no tingueu cap deute amb l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

On s’han de presentar la sol·licitud?

Les sol·licituds de devolució de la taxa s’han de presentar preferentment al vostre centre d’atenció primària (CAP) o a la unitat d’atenció al client de la regió sanitària corresponent, sens perjudici del que disposa l’article 25 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Més informació:

Comments are closed.