Prop de 130.000 autònoms i autònomes es beneficiaran des d’avui a Catalunya de la prestació extraordinària del cessament de l’activitat

Més de 129.300 autònoms i autònomes es beneficiaran des d’avui a Catalunya de la prestació extraodinària del cessament de l’activitat, l’únic mecanisme de protecció per als treballadors per compte propi, segons dades del Ministerior de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Finalment les mútues d’accident de treball han tramitat més de 150.000 sol·licituds, de les quals un 85% amb resolució favorable.

Aquests treballadors i treballladores percebran una mitja de 670 euros i l’exempció del pagament de la quota mensual de 286 euros; és a dir, 956 euros que alleugirà la situació dels autònoms i les autònomes a Catalunya.
Des de CTAC-UGT de Catalunya exigim que el llindar per justificar aquesta prestació passi de l’actual reducció de fins al 75% de la seva facturació al 50%. Si aconseguim baixar aquest tram, al fianls del mes d’abril podrien incorporar-s’hi més de 65.000 treballadors i treballadores autònomes, aquells que es troben en situació de màxima fragilitat econòmica, elevant a 215.000 el nombre d’autònoms que tenen dret a la prestació.

Comments are closed.