Proposta de l’autoritat laboral per al conveni de la Xhup

La UGT de Catalunya i CCOO de Catalunya sotmetran aquesta proposta a referèndum la setmana vinent

Aquesta matinada ha finalitzat la reunió de mediació de la Generalitat celebrada amb caràcter d’urgència al Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat per desencallar el conveni de la Xarxa Hospitalària d’Utilització Pública (XHUP). El procés de mediació havia estat demanat per la UGT i CCOO de Catalunya i les patronals del sector -La Unió Catalana d’Hospitals, Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSSC) i Associació d’Entitats Sanitàries i Socials (ACES)- davant la dificultat d’acostar posicionaments.

La proposta de mediació presentada per l’Autoritat Laboral, malgrat no satisfà cap de les dues parts, aconsegueix mantenir les línies vermelles que havia marcat la part social: no tocar les taules salarials, no tocar la jornada nocturna, no tocar la paga extra i assegurar la temporalitat de les mesures de contenció salarials durant la vigència del coveni.

La proposta de l’Autoritat Laboral:

       Proposta una reducció del 5% dels conceptes retributius, igualada per a tot el sector (tant de titularitat pública ocm de titularitat privada), i acotada a la vigència del conveni i amb caràcter transitori. La rebaixa del 5% no s’inclou a les taules salarials, tal com volia la patronal.

       Garanteix el 100% de la paga extra, i cessió de les DPO en funció de l’equilibri pressupostari de les empreses.

       Fixa la jornada de treball en 1.562 per al torn de nit (la patronal volia fixar-la en 1.627) en 1.668 hores anuals per al torn de dia (la patronal volia fixar-la en 1.688.

       Preveu la revisió de les mesures un cop es finalitzi la vigència del conveni.

Tant les patronals com els sindicats presents en la reunió de mediació s’han compromès a sotmetre aquesta proposta a votació. La UGT de Catalunya i CCOO de Catalunya volen sotmetre aquesta proposta a referèndum la setmana vinent en els centres on hi ha presència d’un o altre sindicat, o d’amdòs, perquè els treballadors i les treballadores d’aquests centres puguin decidir si aproven o no la proposta.

Cal recordar que aquesta proposta pretèn desencallar el bloqueig del conveni, que està prorrogat des del 2008 i podria desaparèixer el 7 de juliol si no s’arriba a un acord, deixant 45.000 treballadors i treballadores catalans sense conveni.

Per aquesta raó, lamentem profundament que Metges de Catalunya s’hagi negat a acceptar aquesta proposta de mediació per satisfer els seus interessos corporatius, que passen per deixar caure el conveni aprofitant la reforma laboral a fi i a efecte de negociar unilateralment els seus convenis franja. 

Comments are closed.