Propostes de la plataforma per una Fiscalitat Justa, ambiental i solidària per fer el sistema més equitatiu

evasion-fiscalLa Plataforma per una Fiscalitat Justa, Ambiental i Solidària, de la qual forma part la UGT de Catalunya i d’altres organitzacions i entitats preocupades per l’evolució d’un sistema fiscal cada vegada més regressiu i injust, ha presentat aquest matí un document amb les seves propostes per tal de fer el nostre sistema impositiu més just i equitatiu.

Entre d’altres, l’informe destaca que la crisi ha fet guanyar pes als beneficis empresarials en la renda total nacional, en detriment dels salaris. Tanmateix, els beneficis empresarials paguen molt menys en impostos que els salaris: en 5 anys, l’IRPF ha passat de representar el 36% de la recaptació total al 42%, mentre que l’Impost de Societats ha passat del 22% al 13%. D’altra banda, l’IVA, un impost regressiu perquè en la seva aplicació no es té en compte la capacitat de pagament del contribuent, ha passat del 28% a representar el 30% de la recaptació total.

Les propostes de la Plataforma per reformar el sistema fiscal són les següents:

 

1. Una progressivitat fiscal real:

 

· Recuperar l’antic Impost sobre el Patrimoni, eliminat el 2008, i evitar l’ús fraudulent de societats instrumentals patrimonials i SICAV per eludir-ne el pagament.

 

· IRPF: augmentar al progressivitat del que paguen les rendes del treball i integrar les rendes del capital a la base general de l’IRPF perquè tributin igual que els rendiments del treball.

 

· Impost de Societats: reduir el ventall de deduccions i exempcions; un nou tipus impositiu per a les grans empreses que facturin per sobre dels 45 milions d’euros, i major tributació de les societats d’inversió.

 

· Establir un mínim de tributació de l’Impost sobre Successions i Donacions per a les Comunitats Autònomes que garanteixi la seva existència.

 

· Introduir criteris socials i de progressivitat en l’IVA: nou tipus superior per als articles de luxe; incorporar la cultura i el coneixement dins els tipus reduïts, i ampliar el ventall d’articles bàsics amb el tipus superreduït.

 

2. Lluita contra el frau fiscal i l’economia submergida, que representa entre el 23% i el 25% del PIB espanyol i al voltant del 22,3% del PIB català:

 

· Reelaborar els sistemes de gestió que permetin reduir el frau.

 

· Establir fórmules de coordinació i col·laboració entre administracions.

 

· Creació d’una base de dades fiscal única compartida.

 

· Millores en la persecució del delicte fiscal.

 

· Recursos suficients i una gestió moderna del personal

 

3. Fiscalitat internacional:

 

· Impost a les transaccions financeres.

 

· Lluita contra els paradisos fiscals fins a la seva eradicació

 

 

En aquest enllaç trobareu l’informe.

 

I en aquest una infografia.

Comments are closed.