Propostes de la UGT per retallar “l’administració VIP” de la Generalitat

Calculem un estalvi mínim de 450 milions d’€ reduint externalitzacions i dietes, suprimint indemnitzacions per assistència a reunions o situant un salari màxim de 5.000 €

A la reunió d’avui, la quarta, de la Mesa General de Negociació de la Funció Pública, la UGT de Catalunya ha reiterat la idea que hi ha altres possibilitats per retallar despesa de la Generalitat que no passin per acomiadar personal, rebaixar de nou el salari dels treballadors ni afectar els serveis públics.

La UGT de Catalunya ha presentat 5 propostes de retallades a “l’administració VIP” amb una estimació de l’estalvi que suposarien:

1.    Reducció d’externalitzacions. La Generalitat disposa de recursos humans propis qualificats per realitzar moltes de les feines que ara mateix s’estan externalitzant a empreses privades. Estalvi estimat: 300 milions d’euros.

2.    Supressió d’indemnitzacions per assistència a òrgans col·legiats. És moment de replantejar-se el pagament a alts càrrecs per assistir a reunions d’organismes. Per exemple, l’últim any aquestes retribucions van representar per a l’Entitat Metropolitana del Transport una despesa de 350.000 euros. Estalvi estimat: 16 milions d’euros.

3.    Reducció de la despesa en dietes. Proposem situar un topall màxim perquè les dietes no superin el 5% de les retribucions brutes anuals dels alts càrrecs. Actualment el topall es troba en el 30%, de manera que les dietes acaben esdevenint complements salarials. Estalvi estimat: 15 milions d’euros.

4.    Incompatibilitat d’alts càrrecs, segons marquen els articles 3 i 4 de la llei 13/2005. Actualment, molts alts càrrecs no respecten la dedicació exclusiva a l’administració i, per exemple, es dediquen a la docència durant la jornada laboral. Estalvi estimat: 20 milions d’euros.

5.    Salari màxim interprofessional a l’administració de 5.000 euros bruts mensuals. Afectaria un mínim de 1.600 alts càrrecs. Estalvi estimat: 100 milions d’euros.

Fem estimacions de l’estalvi perquè moltes de les dades són opaques i l’administració es nega a oferir-nos-les, però de manera aproximada fem propostes que suposarien un estalvi general mínim de 450 milions d’euros.

Davant les mesures proposades per la UGT de Catalunya aquest migdia, els representants de la Generalitat s’han negat a contemplar-les adduint que “no són competència de l’àmbit de negociació de la mesa” i que es tracta d’aspectes que són “potestat organitzativa del Govern”. Tot i que sigui cert, ¿ho entendrà la ciutadania en un moment com l’actual?

Comments are closed.