Propostes sindicals contra els 3002 acomiadaments a Caixabanc

caixaA la reunió de la taula sobre el procediment d’acomiadament col•lectiu a CaixaBank (ERO), la Direcció ha plantejat una sèrie de propostes, però continua insistint en la necessitat d’amortitzar 3002 llocs de treball, pel que si no s’arriba a aquesta xifra mitjançant les seves propostes pretén que hi hagi acomiadaments.

Les propostes presentades per la Direcció són:

PREJUBILACIONS (via ERO com a acomiadament col•lectiu art. 51 ET) pels nascuts el 54 i 55. Els nascuts el 54 amb el 60% de la retribució fixa bruta anual percebuda en els darers 12 mesos i els nascuts el 55 amb el 57% de la retribució fixa bruta anual percebuda els darrers 12 mesos. Plantegen el pagament del conveni especial fins als 63 anys i mantenir l’aportació al pla de pensions i risc.

La Direcció planteja l’accés universal i voluntari.

PREJUBILACIONS (via ERO com a acomiadament col•lectiu art. 51 ET) pels nascuts el 56 al 60. La Direcció planteja una indemnització equivalent al 57% de la retribució fixa bruta anual percebuda en els últims 12 mesos. Plantegen el pagament del Conveni especial fins als 62 anys.

La Direcció planteja accés universal i voluntari, però es prioritza la zona amb excedents i amb possibilitat de veto de l’empresa.

Baixes incentivades amb 45 dies per any, amb un màxim de 42 mensualitats (sense límits màxims) i amb un mínim de 2 anualitats.

La Direcció proposa prioritzar aquestes mesures -baixes incentivades- sobre les prejubilacions del col•lectiu dels anys nascuts del 56 al 60. A més, l’adhesió a les baixes és voluntària i general però proposen prioritzar les províncies amb excedents i el dret de vet per part de l’empresa.

La Direcció proposa mobilitat geogràfica forçosa segons convingui en funció dels excedents.

La Direcció també ha proposat que el personal que es troba en suspensió de contracte pugui reincorporar-se a les zones on hi hagi vacants.

CCOO, SECPB i UGT (96,83% de representativitat conjunta a CaixaBank) hem manifestat que, si bé celebrem el canvi de rumb en relació al personal que està en suspensió, exigim a la Direcció el compliment dels acords vigents.

CCOO, SECPB i UGT hem insistit en la necessitat de reconduir la negociació pel camí de la convergència amb els sindicats. CCOO, SECPB i UGT no acceptem mesures forçoses, i amb la proposta presentada per la Direcció, encara estan en perill 3002 llocs de treball. Cal arribar a un acord, amb mesures atractives que en permeti’n l’adhesió de manera voluntària i no traumàtica.

Aquesta tarda a les 18h tenim una nova reunió, CCOO, SECPB i UGT ho tenim clar 0 ACOMIADAMENTS CaixaBank.

Comments are closed.