Pròrroga de la ultraactivitat del conveni català de laboratoris de pròtesis dentals

laboratorioEl conveni és d’aplicació per a més de 1.500 treballadors i treballadores de tot Catalunya

La UGT de Catalunya, CCOO de Catalunya i la patronal han signat la pròrroga del Conveni Català de Laboratoris de Pròtesis Dentals, amb l’adhesió a l’Acord per al Suport i Acompanyament als processos de negociació col•lectiva en ultraactivitat.

El conveni, que afecta més de 1.500 treballadors i treballadores a tot Catalunya, estava bloquejat i la seva vigència caducava el 7 de juliol. Amb aquest acord, les parts s’empacen a reprendre les negociacions el mes de setembre. En cas de no tancar cap acord sobre el nou conveni, s’aplicarà el protocol previst en l’Acord per al Suport i Acompanyament als processos de negociació col•lectiva en ultraactivitat.

Comments are closed.