“La Piedra”, l’instrument de compra de voluntats del Corte Inglés

La UGT de Catalunya denuncia que l'increment salarial i el repartiment de beneficis per vendes entre el personal és clarament discriminatori

Segons el Conveni Col·lectiu de Grans Magatzems, l'increment salarial de què es veuen beneficiats els treballadors i les treballadores aquest 2007 és d'un 2,3%, que s'aplica des de l'1 de gener. Tot i així, en el cas d'El Corte Inglés aquest increment "només" afecta el personal base (vendedors i venedores, caixeres, mossos de magatzem, etc.), és a dir, que els comandaments (els responsables de seccions, sectors i plantes) queden fora. El sistema d'increment salarial per als comandaments és molt diferent. A El Corte Inglés es tracta de tot un clàssic, conegut com "la piedra".

Entre el 15 i el 30 de maig de cada any, es produeix una reunió entre la direcció del centre i els comandaments, on es tracten les vendes i els beneficis aconseguits en el darrer any, l'evolució de cada planta, etc. A aquesta reunió li segueixen les reunions personals, en què la direcció del centre es troba amb cadascun dels comandaments per valorar la seva tasca i comunicar els possibles ascensos i quina serà la quantitat de la seva "piedra", és a dir, com se'l pensa premiar (o castigar). Aquesta retribució econòmica que reben els comandaments serà enguany entre 3 i 4 vegades superior a l'increment salarial del 2,3% que reben la resta dels treballadors i les treballadores d'El Corte Inglés.

Des de la UGT de Catalunya denunciem que:

1) "la piedra" és l'instrument més clar que utilitza la direcció d'El Corte Inglés per comprar voluntats i controlar la plantilla en tots els sentits, inclosos el laboral i el sindical, a través dels comandaments.

2) D'altra banda, aquesta estratègia de treure una part de la plantilla del conveni per oferir-los millores per sobre d'aquest és clarament antisindical i contrària als interessos i drets generals dels treballadors, ja que aquesta part de la plantilla no només no se sent implicada en la negociació col·lectiva, sinó que a més interfereix i serveix de contrapés a favor de l'empresa.

3) El Corte Inglés està realitzant un repartiment de beneficis discriminatori entre els treballadors i les treballadores dels seus centres. Si l'empresa està augmentant les vendes i obtenint beneficis gràcies a la tasca de la seva plantilla, no considerem just que no premiï econòmicament a tots els venedors i venedores de manera tan generosa com ho està fent amb els comandaments. 

{moscomment}

Comments are closed.