Quadern preventiu: La seguretat viària a l’empresa i els delegats i les delegades de prevenció

La mobilitat i la necessitat de desplaçar-nos formen part del nostre dia a dia tant en l’àmbit personal com en el laboral.

Tots els accidents de trànsit, tant personals com laborals, constitueixen un problema personal i  social i aquests últims, a més, són un problema empresarial perquè són la principal causa d’accidentalitat i de discapacitat laboral. Cada any, més de sis-centes mil persones pateixen un accident laboral amb baixa en el desenvolupament de la feina, segons un informe del RACE.

Els accidents laborals viaris han d’ocupar un lloc prioritari  per a treballar en el marc de la cultura preventiva de les empreses i els treballadors i treballadores, i la participació dels delegats i delegades de prevenció en temes de seguretat viària laboral és fonamental per a garantir els drets dels treballadores i treballadores.

La integració de la seguretat viària (la gestió a través del pla de mobilitat, la formació i l’anàlisi dels accidents, etc.) en el sistema preventiu de l’empresa és garantia de seguretat i salut de tots i totes.

Una adequada gestió de la prevenció de riscos viaris en l’entorn laboral, amb la participació dels delegats i delegades de prevenció, reportarà beneficis socials i econòmics tant a les treballadores i treballadors com a les empreses, i s’aconseguirà  una millor salut laboral i promoure bones pràctiques de conducció segura.

La seguridad vial en la empresa y los delegados y delegadas de prevención
1.3 MiB, 576 descàrregues

Detalls Descarrega l'arxiu

 

Comments are closed.