Quadern preventiu: ‘Les cambreres de pis’

Aquesta setmana, amb motiu de la Setmana Europea de Seguretat i Salut en el Treball, es desenvolupa la campanya 2018-2019 “Treballs saludables: alerta davant de substàncies perilloses”. Per a la neteja de les habitacions i dels banys s’utilitzen diversos productes químics per a la seva desinfecció. Molts d’aquests productes tenen un alt grau d’acidesa o d’alcalinitat, productes com a detergents, desgreixadors, desinfectants o dissolvents, productes corrosius o desincrustants amb amoníac. Aquests productes poden produir irritacions, cremades i, a llarg termini, dermatitis en la pell per contacte directe amb aquestes substàncies.

A més, és molt freqüent l’emanació de gasos durant el seu ús, durant l’assecat o bé s’utilitzen conjuntament amb vapor d’aigua o aigua calenta, produint irritació de mucoses, ulls, nas i gola per inhalació dels gasos o alteracions en les funcions renals o reproductores.

Més informació: Quadern preventiu: Les cambreres de pis.

Comments are closed.