Quadern preventiu: ‘Tallers mecànics d’automòbils’

Aquesta setmana, amb motiu de la Setmana Europea de Seguretat i Salut en el Treball, es desenvolupa la campanya 2018-2019 “Treballs saludables: alerta davant de substàncies perilloses”.

Tant en els tallers de mecànica i electricitat com en els de xapa i pintura, els treballadors estan exposats a diversos productes químics que estan presents en les diferents tasques que es realitzen com a mecànica, soldadura, escatat, pintura, etc. Per a la realització d’aquestes tasques s’usa una llarga llista de productes: olis diversos (de motor, hidràulics, de tall), lubrificants, desgreixadors, acetona, líquid de frens, vernissos i esmalts, esprais d’afluixat, massilles, adhesius, detergents, ceres, abrillantadors, etc.

Més informació: Quadern preventiu: ‘Tallers mecànics d’automòbils’

Comments are closed.