Quota amb aportació solidària

Quota amb aportació solidària

La UGT de Catalunya va acordar  establir una quota d’afiliació amb aportació de suport al sindicat per ajudar a reforçar els ingressos de l’organització, demanant un esforç a les persones afiliades al sindicat què, pel seu compromís, es trobin en disposició d’incrementar amb la seva contribució la capacitat econòmica de l’organització. Aquesta quota comporta que aquelles persones que s’acullin passaran a pagar 15 € al mes. El diferencial entre la quota habitual i aquest import té caràcter finalista i anirà destinat a cobrir els serveis directes per als afiliats que es troben a la quota zero.

Es podrà acollir al pagament de la quota de suport qualsevol afiliat o afiliada, fent-la efectiva en funció de la seva forma de cotització.

Per a afiliats amb descompte bancari: – Mitjançant càrrec bancari per l’import total de la quota amb la periodicitat que habitualment tingui establerta en el pagament de la seva afiliació.

Per a afiliats amb descompte per nòmina: – Mitjançant 2 càrrecs semestrals (juny i desembre). L’import a pagar serà la diferència entre l’import de la quota actual i la quota amb aportació de suport.

DOCUMENTACIÓ PER A LA TRAMITACIÓ DE LA QUOTA D’AFILIACIÓ AMB APORTACIÓ DE SUPORT (QUOTA 15)

1.- Afiliats per descompte bancari:   full de sol·licitud degudament omplert i signat.

2.- Afiliats per descompte en nòmina: full de sol·licitud degudament omplert i signat i full de l’ordre SEPA de domiciliació de dèbit directe autoritzant-nos a fer el càrrec al seu compte bancari.

On entregar aquesta documentació?

Pots enviar la documentació escanejada a cdades1@catalunya.ugt.org o bé físicament a qualsevol seu de la UGT. A la web de la UGT pots consultar totes les nostres seus i horaris.