Pàgina de recobraments

Recobrament de quotes impagades

Des d’aquesta pàgina us adreçarem a la web de “La Caixa”  on podeu fer l’abonament, amb la vostra targeta bancària, de les quotes impagades que consten en el document que us hem fet arribar.

Gràcies per la vostra confiança.

recobrament_ca

Recobro de cuotas impagadas

Des de esta página os dirigiremos a la web de “La Caixa”  en la que podréis hacer el abono, con vuestra tarjeta bancaria, de las cuotas impagadas que constan en el documento que os hemos hecho llegar. Gracias por vuestra confianza.

recobrament_es

Comments are closed.