Rectificació Circular Graduats Socials Tarragona

IL·LTRE. COL·LEGI OFICIAL
DE GRADUATS SOCIALS
DE TARRAGONA

Rectificació Circular Graduats Socials Tarragona
En relació al comunicat emès pel Gabinet Jurídic de la UGT mostrant la seva queixa vers la circular enviada pel nostre Col·legi, als seus col·legiats, el passat dia 1 d’abril de 2020, sobre la situació dels treballadors fixes discontinus d’hostaleria, hem de manifestar que el Col·legi de Graduats Socials de Tarragona sempre ha fet difusió dels diferents posicionaments i visions de les patronals, sindicats, experts catedràtics, etc. sobre les qüestions i normes que van sorgint entorn al dret laboral. Unes qüestions que impliquen diferents interessos i que, per això, totes són recollides pel nostre Col·legi amb la voluntat de ser un fòrum d’opinió.
El dia 1 d’abril, rebuda la circular de la patronal del sector Turístic, en relació a la situació dels treballadors fixes discontinus del sector de l‘Hosteleria, el nostre Col·legi va optar per difondre-la atès que recollia una qüestió d’interès per al conjunt dels graduats socials. Per error però, els serveis administratius del nostre Col·legi varen fer l’enviament com si es tractés d’un comunicat de la Junta de la nostra institució, enviament que es va fer a última hora del matí. Detectada l’errada, a primera hora de la tarda, es va enviar una nova circular advertint de l’equivocació i per tant, explicant que es tractava d’una circular de la patronal i no de la junta del nostre Col·legi. Per l’error comés, el qual es pot disculpar per les condicions en què s’està treballant durant aquests dies, es varen demanar disculpes.
Avui, l’UGT demana una rectificació i que la Junta del nostre Col·legi, demani disculpes per aquest error. Ambdues coses ja estan fetes per iniciativa pròpia des d’abans que se’ns hagi demanat. Per tant, aquesta junta no té cap inconvenient en repetir el que ja ha fet i reiterar les nostres disculpes, no només a l’UGT, amb qui ja ens hem dirigit personalment, sinó també als nostres col·legiats, per l’error en el format d’enviament.

LA JUNTA DE GOVERN
Tarragona, 3 abril 2020

Comments are closed.