Regió Metropolitana de Barcelona

Baix Llobregat: Xavier Juanto (secretari comarcal)
Barcelonès Nord: Felipe Barrera (secretari comarcal)
L’Hospitalet de Llobregat: Joan Barrachina (secretari local)
Maresme: Lluís Torrents (secretari comarcal)
Vallès Occidental: Josep Santcristòfol (secretari comarcal)
Vallès Oriental: Òscar Riu (secretari comarcal)

Comments are closed.