Representació institucional

Segons l'Organització Internacional del Treball (OIT), el diàleg social comprèn tot tipus de negociacions i consultes – fins i tot processos d'informació – entre els representants dels treballadors/es, dels empresaris/es i de les institucions, sobre temes d'interès relatiu a les polítiques econòmiques i socials.

El diàleg social ha de comptar amb unes premisses inexcusables que són les següents, l'existència de voluntat política, el compromís de totes les parts implicades, el respecte a la llibertat sindical i a la negociació col·lectiva i per últim, un recolzament institucional adequat.

Per la UGT de Catalunya, cal configurar una societat on el diàleg social sigui la norma i no l'excepció, d'acord amb el procés de maduració democràtica de la nostra societat. El diàleg social té com a reptes, entre d'altres, establir estratègies enfront de la globalització dels mercats, que plantegen nous reptes d'adaptació i reorganització de les estructures i sistemes productius.

Així doncs, des de la UGT de Catalunya, apostem pel diàleg social en diferents àmbits territorials i sectorials. D'aquesta manera, establim convenis marc de col·laboració amb diferents ajuntaments on definim l'agenda d'actuacions sindicals prioritàries. La nostra actuació es concreta també en la participació en una diversitat d'òrgans d'assessorament i consulta de les administracions en matèries socioeconòmiques, laborals, educatives i altres, amb l'objectiu de reforçar diversos aspectes per millorar la quotidianitat de les persones.

En tant que agent social, i pel reconeixement explícit que la Constitució espanyola ens dóna en aquest sentit, la UGT de Catalunya, tot utilitzant el diàleg social i la concertació com a eina, es converteix en representació legítima dels treballadors i treballadores així com del conjunt de la ciutadania. El sindicat actua com a interlocutor vàlid i reconegut davant les administracions públiques i organismes, treballant des d'una perspectiva sindical per la defensa i millora dels drets de les persones en tots els àmbits que afecten la seva qualitat de vida.

Amb aquesta perspectiva, la UGT de Catalunya té una xarxa d'interlocutors institucionals que tenen presència en tot el territori i en diversos àmbits: ensenyament, treball, mobilitat, cultura, joventut, salut, dones, discapacitats, conflictes laborals, immigració, medi ambient, habitatge, etc.

Aquestes persones són també la teva veu allà on calgui per la defensa dels teus interessos.

Així doncs, no t'ho pensis i fes servir aquest portal com a una eina mitjançant la qual pots fer-nos arribar la teva problemàtica, les teves propostes i suggeriments per tal que els nostres representants les puguin defensar davant les diferents administracions.

Comments are closed.