Resolucions aprovades al 3er Comité Nacional de la UGT de Catalunya

bandera.pngLa UGT de Catalunya, reunida en el 3r Comitè Nacional Ordinari, màxim òrgan de decisió del sindicat entre congressos, ha aprovat les següent resolucions:

Retorn papers de Salamanca

La UGT de Catalunya denuncia l’incompliment del Decret de retorn dels documents robats per les armes i dipositats a l’Arxiu de Salamanca. Des de la UGT de Catalunya reclamem els nostres papers i volem que tornin, amb tots els honors, d’allà on van sortir per la força: la nostra seu de Rambla Santa Mònica.

Accés a l’habitatge

Creiem que el Pacte Nacional per l’Habitatge, el qual hem signat, pot ser un bon instrument per solventar el greu problema que l’habitatge representa al nostre país. El Comitè Nacional ha felicitat l’Avalot-Joves de la UGT de Catalunya per la recollida de 54.000 signatures que els ha permès portar al Parlament una Iniciativa Legislativa Popular en defensa de l’accés a l’habitatge per als joves.

Educació de qualitat

El Comitè Nacional de la UGT de Catalunya ha valorat negativament la situació de l’educació a Catalunya; així com el Document de Bases per a la Llei Catalana d’Educació, atès que no s’ha discutit prèviament amb la comunitat educativa i no respon als compromisos acordats en el sí del Pacte Nacional per l’Educació. Per això, el Comitè Nacional reclama al Departament diàleg i negociació, que el consens aconseguit en el Pacte Nacional no es malbarati i que es traslladi a la llei les mesures que  van ser acordades: horitzó pressupostari del 6% del PIB, concepte de servei públic educatiu, homologació dels centres concertats respecte dels centres públics, apertura dels centres escolars per a activitats extraescolars els mesos de juliol i setembre, impuls a l’educació en el lleure, suport a les AMPAS i a les famílies, etc., així com apostar per una única xarxa de centres sostinguts amb fons públics per oferir una educació de qualitat per a tothom.

El Comitè Nacional de la UGT de Catalunya recolza la vaga general convocada a l’ensenyament el proper 14 de febrer i fa una crida a participar en les mobilitzacions en defensa del diàleg i la negociació.

Europa i acció sindical internacional

La UGT de Catalunya s’adhereix a la Jornada d’Acció Sindical Mundial convocada per la Confederació Sindical Internacional i que tindrà lloc el pròxim 7 d’octubre. Així mateix, el Comitè Nacional lamenta la manca d’ambició del nou Tractat de Lisboa i mostra la seva inquietud vers l’ambigüetat en la vinculació jurídica de la Carta de Drets Fonamentals. Així mateix, el nostres sindicat fa una crida als seus afiliats i afiliades a participar el proper 16 de febrer a la jornada convocada per CSI-R i la CES que es durà a terme a la frontera andorrana per reivindicar els seus drets laborals i sindicals.

Immigració

Reprenent les resolucions del III Congrés de la Immigració a Catalunya – "Anem per feina", organitzat per AMIC-UGT de Catalunya, el Comitè Nacional destaca la necessitat d’establiment de plans d’acollida a l’empresa, la necessitat d’agilitar els procediments en l’atorgament de permisos de residència i treball, i que el permís de residència vagi acompanyat automàticament del permís del treball en el cas dels immigrants majors de 16 anys i, especialment, pel que fa a les dones reagrupades.

Drets individuals i familiars

El Comitè Nacional de la UGT de Catalunya manifesta la seva enèrgica repulsa a les actuacions del sectors més reaccionaris de l’església catòlica i de la dreta més conservadora, en les que ataquen la pluralitat i la diversitat de la societat catalana. Defensem els drets i les ciutadanes a formar el tipus de família que desitgin.

Amb respecte a totes les orientacions sexuals, defensem la família com a nucli d’amor i llibertat, de respecte mutu i de solidaritat, de creixement, d’ajuda mútua i de convivència. És per això que defensem la pluralitat de les famílies com a base de la nostra societat.

En relació a la persecució que els sectors conservadors espanyols estan portant sobre dones, metges i metgesses que han practicat avortaments legals al nostre país, el Comitè Nacional de la UGT de Catalunya condemna enèrgicament la persecució que estan rebent les dones, i exigeix que es deixi de tractar-les com a deliqüents i es preservi el seu dret a la privacitat.

Diàleg Social. Acord Estratègic

Tres anys després de la signatura de l’Acord Estratègic per la Internacionalització, la qualitat de l’Ocupació i la competitivitat de l’economia catalana, el Comitè Nacional de la UGT de Catalunya constata que les mesures acordades s’estan portant a terme amb una certa lentitud i que alguns dels recursos compromesos no han estat executats, tot i que l’Acord ha donat importants fruits com l’acord sobre la creació del Consell de Relacions Laborals, l’acord de l’IPREM català (IRSC) i complement de pensions mínimes o l’augment del pressupost en R+D+I, entre altres.

Actualment ens trobem en el procés de renovació i actualització de l’Acord Estratègic i el Comitè Nacional de la UGT de Catalunya ha identificat qüestions per a nosaltres cabdals, com la regulació del comportament de l’Administració Pública en la seva política de contractacions i subcontractacions, la reforma del model de Formació Professional, la reforma qualitativa de la Renda Mínima d’Inserció, etc.

També com a element cabdal per a la competitivitat catalana, el Comitè Nacional de la UGT també ha analitzat la situació deficient de les infraestructures a casa nostra i la proposta del govern del Pacte Nacional d’Infraestructures. El nostre sindicat constata que patim un dèficit històric d’inversió en infraestructures que ha reduït el potencial de desenvolupament de l’economia productiva i cohesió social i territorial i que està hipotecant el nostre futur. El Comitè Nacional manifesta la urgent necessitat de superar aquesta situació a través d’un Pacte Nacional d’Infraestructures, que cal definir amb la participació dels agents econòmics i socials.

El Comitè Nacional valora que el document de base presentat pel govern pot ser un element per l’inici de l’anàlisi i desplegament dels objectius anteriors, però que en cap cas s’ha d’entendre com una proposta tancada a la que incorporar nous elements, sinó que aquest document haurà de ser revistat i debatut. Tanmateix, el Comitè creu que s’haurà d’arribar a la concreció de les infraestructures estratègiques pel país, com ara l’anomenat Quart Cinturó, la connexió elèctrica amb França i les infraestructures hídriques d’abastament i tractament d’aigua.

Negociació Col·lectiva

El Comitè Nacional ha centrat la seva anàlisi de la negociació col·lectiva en el poder adquisitiu i la lluita per la igualtat d’oportunitats entre homes i dones. També s’ha constatat que les darreres modificacions legislatives que s’han incorporat a l’ordenament jurídic com la llei d’igualtat i el RD per a la millora del creixement i l’ocupació han inclòs el reconeixement de nous drets laborals a les persones treballadores.

El Comitè Nacional reclama també la continuació i la intensificació de la campanya "Posa’t a 1.000".

Pel que fa a la promoció de la igualtat, el Comitè Nacional insta a una negociació col·lectiva que prioritzi els Plans d’Igualtat a les Empreses que incorpori millores en l’accés a l’ocupació, promoció, formació, igualtat salarial, conciliació vida laboral-personal i la lluita contra l’assetjament sexual i suport a les víctimes de la violència masclista.

{mxc} 

Comments are closed.