Resposta sobre el solar del Portal de Santa Madrona

Resposta sobre el solar del Portal de Santa Madrona

Qualitat Habitat Social (QHS) és una gestora de cooperatives d’habitatge social de la UGT de Catalunya dedicada des de l’any 1995 a la construcció de més de 3.000 habitatges de protecció a tot Catalunya, amb l’únic objectiu de satisfer les necessitats d’habitatge digne i assequible a les persones treballadores.

L’any 1999 QHS va comprar a uns propietaris particulars una finca al Portal de Santa Madrona, 8 bis, de Barcelona per un preu de 588.991,86 euros, amb la finalitat de construir habitatge de protecció social, ja que el planejament vigent era el PERI del Raval aprovat l’any 1985, que qualificava el solar amb un ús d’habitatge, residencial, comercial (amb restriccions), sanitari, recreatiu, esportiu, religiós, oficines i industrial (amb restriccions), tot i que el destí específic dissenyat per l’Ajuntament de Barcelona era el d’habitatge de protecció oficial.

L’any 2001 l’Ajuntament de Barcelona va declarar l’estat de ruïna de l’edifici i ens va ordenar l’enderroc, previ desallotjament de les persones que hi residien. Les indemnitzacions als ocupants de l’immoble i les feines d’enderroc ens van suposar unes despeses de 230.322,98 euros.

El 21 de març de 2003 l’Ajuntament de Barcelona va aprovar definitivament la modificació del PERI del Raval i va eliminar el destí específic d’habitatge de protecció pública al solar del Portal de Santa Madrona, alhora que s’incrementava de 958 a 1.218 el número d’habitatges que finalment es destinaven a protecció pública a tot el barri del Raval.

Com a conseqüència, ja que la nostra cooperativa no podia continuar endavant amb la seva tasca de construcció d’habitatge social en aquell solar, vam procedir a la seva venda a una societat privada per un preu de 2.369.662,85 euros en data 27 de juliol de 2004.

Evidentment existeix un diferencial entre el preu d’adquisició i el preu de venda de les finques de 1.780.670 euros, si bé d’aquest import s’ha de descomptar la despesa de les indemnitzacions a ocupants i enderroc de 230.332,98 euros.

La quantitat restant es va invertir en l’adquisició d’una altra finca al barri del Raval, delimitada pels carrers de Robadors, Sant Rafael, Sant Josep Oriol, Rambla del Raval i la Plaça de Salvador Seguí, que la modificació del PERI destinava a habitatge social. Vam adquirir la finca el 27 de juliol de 2004 per un preu d’1.526.419,80 euros i es va destinar íntegrament a la construcció d’habitatges de protecció oficial, tot i que el pla urbanístic només destinava a aquest ús el 25%.

Per tant, resulta evident que en cap cas va existir un ànim especulatiu i lucratiu, ja que els diners obtinguts de la venda del solar del Portal de Santa Madrona es van destinar a la compra d’una altra finca requalificada per l’Ajuntament de Barcelona per a la construcció d’habitatge protegit, que és la nostra ocupació.