Resultat de la votació de la proposta de l’autoritat laboral per al conveni de la XHUP

El conveni  de la XHUP – Sociosanitaris i Salut Mental, que afecta uns 45.000 treballadors i treballadores a Catalunya, es troba en  ultraactivitat des de l’1 de gener de 2009. En aquests més de quatre anys ha estat impossible apropar postures entre la part sindical i la patronal. Davant la situació de bloqueig  en la negociació, el president de la Mesa Negociadora va proposar una mediació amb  l’Autoritat Laboral (Direcció General de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat).

CCOO, la UGT de Catalunya i les patronals ACES, Consorci Sanitari i Salut i UCH, vam acceptar la proposta, i Metges de Catalunya es va adherir amb posterioritat.

Aquesta mediació va acabar, un cop més i degut a les exigències de les patronals, sense acord.

L’Autoritat Laboral, en qualitat de mediador, va fer una proposta mediadora finalista que CCOO i la UGT ens vam comprometre a portar als centres.

A la pregunta:

“Estàs d’acord amb la proposta mediadora que propiciarà el manteniment del conveni de sector de la XHUP-Sociosanitaris i Salut Mental”.

La resposta ha estat:

NO 58%

SÍ 41%

De moment, el conveni de la XHUP és vigent fins al 7 de juliol, dia en què decaurà

 

Comments are closed.