S’incrementa l’atur, baixa l’afiliació a la seguretat social i la contractació es més temporal i precària

oficina-paro1Infografia sobre l’atur registrat del gener 2014

El 75,55% del total de la contractació del mes de gener han estat contractes temporals del sector serveis

El 36% dels aturats (224.006 persones) no cobra prestació o subsidi per desocupació i el 50% dels que cobren tenen una prestació mitjana de 426 euros

Catalunya comença l’any 2014 amb un total de 633.871 persones desocupades al mes de gener, xifra que representa un increment de l’1,44% respecte al mes anterior (8.999 persones més) i un descens interanual del 4,22%, amb 27.946 persones menys desocupades que al mes de gener de 2013.

Pel que fa a l’atur registrat a l’Estat espanyol, aquest s’ha incrementat en 113.098 persones (+2,41%) respecte al mes de desembre, i ha baixat en 166.342 persones (-3,34%) respecte al mateix període de l’any anterior, i se situa en 4.814.436 persones.

Aquest mes totes les províncies catalanes han incrementat el número de persones en situació d’atur respecte al desembre: Tarragona en un 2,87% (74.117 persones en situació d’atur); Lleida, en un 2,57% (31.358); Girona, en un 2,19% (60.071), i Barcelona, en un 1,05% (468.325). Comparant amb el mateix període de l’any anterior, totes les províncies han experimentat una reducció de l’atur que oscil•la entre el 3,08% de Girona i el 4,90% de Lleida.

En relació als diferents grups de població, observem que s’ha incrementat l’atur tant entre els homes com entre les dones. Les dones són les que han experimentat un major augment de l’atur, amb 5.103 persones més en situació de desocupació que al mes anterior (+1,65%), mentre que els homes, amb 3.896 aturats més que al mes anterior, presenten un creixement de l’atur de l’1,23%. Si comparem l’atur registrat del mes de gener amb el mateix període de l’any anterior, observem que l’atur s’ha reduït un 6,16% entre els homes i un 2,16% entre les dones.

Pel que fa a la població treballadora més jove, el número de persones menors de 25 anys desocupades s’ha situat aquest mes de gener en 40.963 joves. Aquesta xifra representa un increment respecte al mes anterior del 5,33%, amb 2.071 joves més en situació d’atur, i un descens respecte al gener de 2013 d’un 11,30%.

Pel que fa a la població estrangera, aquest mes registra un total de 125.412 persones en situació de desocupació, el que representa un increment d’un 1,4% respecte al mes anterior, i un descens d’un 9,1% respecte al mateix període de l’any anterior. 68.710 d’aquestes persones procedeixen del sector serveis i 24.434 de la construcció. La població estrangera representa el 19,79% del total de l’atur a Catalunya.

L’atur ha augmentat a tots els sectors, a excepció de la construcció, on s’ha reduït en 554 persones (-0,65%). Destaquen els serveis, amb un increment del 2,06% respecte al mes anterior (8.322 persones més). Les persones sense ocupació anterior s’han incrementat en un 1,93% (587 persones més); en l’agricultura, en un 1,14% (158 persones més), i en la indústria, en un 0,54% més (486 persones més). Pel que fa a la variació interanual, l’atur ha pujat al sector de l’agricultura, en 691 persones (+5,17%) i entre les persones sense ocupació anterior, en 368 persones (+1,20%). Per contra, l’atur a baixat al sector de la construcció en 14.399 persones (-14,53%); a la indústria, en 7.245 persones (-7,36%), i als serveis, en 7.361 persones (1,75%).

En relació a la contractació, aquest mes de gener s’han signat un total de 182.613 contractes, 16.730 més que al mes anterior (+10,09%) i 12.853 més que ara fa un any (+7,57%). Bàsicament, la contractació s’ha realitzat a la província de Barcelona (13.547 contractes més), seguida de Girona (1.879 contractes més), Lleida (831 més) i Tarragona (473 contractes més que al desembre).

21.107 dels contractes signats han estat indefinits (l’11,56% del total), davant de 161.506 contractes temporals (el 88,44% del total de la contractació del mes de gener).

La contractació indefinida s’ha incrementat un 34,13% respecte al mes de desembre (5.371 contractes més), però s’ha reduït un 0,24% respecte al mateix període de l’any anterior (50 contractes menys), mentre que la contractació temporals s’ha incrementat un 7,57% respecte al mes de desembre i un 8,68% respecte l’any anterior.

Els sectors que més han contractat han estat els serveis, amb 154.739 contractes (+7.290), i la indústria, amb 15.496 contractes (+6.808). El 75,55% del total de la contractació del mes de gener han estat contractes temporals del sector serveis (137.955 contractes).

Pel que fa a l’afiliació a la Seguretat Social, al mes de gener hi havia 2.847.838 persones afiliades, xifra que representa una pèrdua de 31.812 persones afiliades i una reducció d’un 1,10% respecte al mes de desembre, i un descens de 6.354 persones (-0,22%) respecte el mateix període de l’any anterior.

Per últim, i sobre el nivell de protecció de les persones en situació de desocupació, la taxa de cobertura a Catalunya està en el 64,2% En aquest sentit, 224.006 de les persones registrades a les oficines de treball, un 35,8%, no cobren prestació o subsidi per desocupació.

Valoració i propostes de la UGT de Catalunya

Des de la UGT de Catalunya valorem negativament aquestes dades, ja que aquest mes de gener novament s’ha incrementat l’atur, ha baixat l’afiliació a la seguretat social i la contractació cada vegada és més temporal i precària.

Hem de tenir en compte que els mesos de gener, febrer i març de l’any 2013 van presentar les pitjors dades d’atur de tots els anys que portem en crisi, per la qual cosa, la comparació interanual d’aquest mes de gener de 2014 difícilment podrà ser negativa. Malgrat això, destaca el fet que hi ha menys persones afiliades a la seguretat social que ara fa un any: 6.354 menys al total del sistema i 8.229 persones menys al sistema general.

També és preocupant que gairebé el 36% de les persones registrades a les oficines de treball del SOC no cobri prestació o subsidi per desocupació (224.006 persones), i que gairebé el 50% de les que cobren tinguin una prestació assistencial mitjana de 426 euros.

Des de la UGT de Catalunya considerem que les dades d’atur, contractació i afiliació a la Seguretat Social d’aquest primer mes de l’any 2014 no són indicatives de l’inici de la recuperació i de la creació d’ocupació. Encara falta molt per poder parlar de final de la crisi per a les persones treballadores i la ciutadania, que són qui estan patint les conseqüències de les retallades dels drets socials i laborals, la precarització del mercat de treball, la pèrdua del nivell adquisitiu i l’increment de les desigualtats socials.

Amb tot això, des de la UGT de Catalunya continuem reclamant:

• Prioritzar la lluita contra l’atur i la creació d’ocupació en l’agenda política dels governs per aquest any 2014.

• Posar en marxa polítiques de reactivació econòmica per tal que el crèdit arribi a les empreses i a les famílies, amb l’objectiu de generar confiança, incentivar el consum i crear ocupació.

• Incrementar el pressupost destinat a les polítiques actives d’ocupació: a l’orientació, la formació i la qualificació professional, a l’acompanyament a la inserció al mercat de treball i a la millora dels serveis públics d’ocupació.

• Desenvolupar polítiques actives d’ocupació de qualitat dirigides als col•lectius més castigats per la crisi: les persones en situació d’atur de llarga durada que ja han esgotat la seva prestació per desocupació, els joves amb baixa qualificació professional, les persones majors de 45 anys o aquelles que provenen de sectors en crisi.

• Reforçar els serveis públics d’ocupació i millorar la seva intermediació en el mercat de treball, amb més personal i una major coordinació entre tots els agents que participen i gestionen les polítiques d’ocupació.

• Reformar el sistema fiscal amb l’objectiu de generar més ingressos públics i recobrar l’equilibri pressupostari: lluitar contra l’economia submergida i el frau fiscal, gravar les transaccions financeres internacionals, crear nous impostos sobre grans fortunes i eliminar els paradisos fiscals.

• La retirada immediata d’una reforma laboral imposada, injusta, inútil i ineficaç i amb conseqüències nefastes per a les persones treballadores ocupades, per a les persones treballadores en situació d’atur i per a les persones en situació de més vulnerabilitat.

 

Comments are closed.