Sanció a El Corte Inglés per incompliment de descansos i del calendari laboral

Nova sanció a El Corte Inglés, aquest cop per l'incompliment del calendari laboral i de la normativa en matèria de descansos a l'hipercor de Girona

    • La Inspecció de Treball obre la possibilitat de què els treballadors afectats presentin una demanda davant el jutjat Social

La Inspecció de Treball ha tornat a sancionar El Corte Inglés per la trangressió de la normativa laboral. Aquest cop, el centre Hipercor de Girona ha estat sancionat arran de la denúncia presentada per la secció sindical de la UGT de Catalunya davant la Inspecció de Treball de Girona, on es manifestava que el grup de comandaments d'aquest centre veia suprimit el seu descans setmanal en períodes de rebaixes i campanyes (com la del Nadal) sense rebre cap tipus de compensació a canvi, i que el descans entre jornades (que hauria de ser de 12 hores) es veia reduït en cas de guàrdies i pre-guàrdies.

La Inspecció de Treball va requerir la documentació pertinent a la direcció del centre. Un cop revisada aquesta va trobar una sèrie de deficiències. Entre elles destaca el fet que no s'estableix un període d'antel·lació mínim de preavís als comandaments en el cas d'haver de realitzar guàrdies i pre-guàrdies (requerint-se que com a mínim aquest període ha de ser de 7 dies) i no s'estableixi cap sistema de garantia de les 12 hores entre jornades (descans que es veia afectat per aquestes guàrdies i preguàrdies), així com del descans setmanal que aquests treballadors i treballadores han deixat de gaudir en períodes de campanyes i de rebaixes.

Tot i que els representants de l'empresa van adduir que el Conveni Col·lectiu de Grans Magatzems estableix específicament la flexibilitat horària dels comandaments, la Inspecció de Treball ha derminat finalment que aquesta flexibilitat horària no pot afectar de cap manera els supòsits en què pugui afectar el descans, tant entre jornades com el descans setmanal dels treballadors.

Segons la Inspecció de Treball, aquests supòsits en què els comandaments realitzen guàrdies o pre-guàrdies o vegin suprimits el seu descans setmanal per raons de l'activitat pròpia de l'empresa, haurien de ser compensats mitjançant un sistema que garantís a tots els treballadors que la reducció o supresió d'aquells no serà en va i que el mecanisme propi per recollir aquest sistema seria el calendari laboral, en què participarien els representants dels treballadors i l'empresa per arribar a un acord al respecte. D'aquesta manera, cada comandament podria conèixer en quin període de referència compensar els descansos deixats de gaudir o reduïts sense veure violats els seus drets bàsics de descans que en cap cas poden ser compensats econòmicament.

Per aquesta raó, la Inspecció de Treball de Girona ha sancionat el centre Hipercor de Girona per la transgressió de la normativa laboral en matèria de descansos i del calendari laboral, sense que per la Inspecció de Treball això signifiqui que, si els treballadors consideren que els seus drets en aquest àmbit segueixen sent suprimits per la transgressió de la normativa, puguin interposar la corresponent demanda davant el Jutjat Social competent.

{moscomment} 

Comments are closed.