SAP-UGT denuncia interior davant la inspecció de treball per 4 casos de lipoatròfia a Girona

mossos1

Els casos s’han produït a la Sala Central de Comandament, sense que Interior hagi pres cap mesura per evitar o reduir els riscos

El SAP-UGT de Catalunya ha denunciat el Departament d’Interior davant la Inspecció Provincial de Treball i Seguretat Social de Girona per una infracció en matèria de prevenció de riscos laborals que ha originat diversos casos de lipoatròfia semicircular en un lloc de treball del Cos dels Mossos d’Esquadra.

 

En el transcurs de les seves visites sindicals a la Sala Central de Comandament de Girona, la nostra organització sindical va identificar dos possibles casos de síndrome de lipoatròfia semicircular, que no havien estat comunicats als representants sindicals tal i com marca la legislació laboral. La lipoatròfia semicircular és una reducció del teixit adipós de les cuixes, que afecta especialment les dones, i que es produeix per una sobreexposició en el lloc de treball a electricitat estàtica o càrregues electromagnètiques, factor que, juntament amb altres deficiències, constitueixen el que es coneix com a edifici malalt.

Immediatament es va presentar el corresponent escrit al Subdirector General de Prevenció de Riscos i Salut Laboral del Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació de la Generalitat de Catalunya, amb data de 25 d’octubre. En aquest escrit es demanava amb urgència la resolució de les deficiències que van provocar l’aparició de la síndrome. Tanmateix s’apressava les autoritats a dur a terme les corresponents medicions (estudi de càrregues electroestàtiques, de camps electromagnètics, de la instal·lació elèctrica de les taules de treball, etc.) per establir l’abast del problema.

Després que el Departament d’Interior no hagi pres cap mesura per evitar o reduir els riscos que provoquen aquesta síndrome, el SAP-UGT ha pogut constatar l’existència de fins a quatre casos de lipoatròfia semicircular en aquest centre.

El SAP-UGT considera un fet extremadament greu que el Departament no hagi comunicat aquest accident laboral a l’organització sindical, tal i com exigeix la llei, i encara més que, després d’haver estat requerit pel nostre sindical a fi i efecte de resoldre les deficiències laborals i efectuar les medicions adients, no hagi adoptat cap tipus de mesura al respecte.

És per això que el SAP-UGT esgotarà totes les vies processals i laborals que escaiguin per exigir les responsabilitats jurídiques pertinents al Departament d’Interior, com a empleador dels funcionaris del Cos dels Mossos d’Esquadra afectats.

En aquest enllaç podeu veure l’escrit de denúncia d’incompliment en matèria de riscos laborals elaborat pel SAP-UGT i enviat al Subdirector de Prevenció de Riscos i Salut Laboral d’Interior.

Comments are closed.